Odległość 100 km jest obliczana od miejsca zamieszkania w linii prostej i stanowi promień okręgu wewnątrz którego można tylko się przemieszczać z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z epidemią Covid-19. Nie dotyczy to osób podróżujących w ramach jednego departamentu.

Oprócz deklaracji wskazującej powód podróżowania ponad 100 km od domu konieczne będzie okazanie podczas kontroli policji lub służb sanitarnych dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania oraz wszelkich innych dokumentów uzasadniających powód podróży.

Przemieszczać można się ze względów zawodowych, w związku z uczestniczeniem w misjach użyteczności publicznej, do szkoły lub na studia, w celu konsultacji zdrowotnej, z ważnych powodów rodzinnych oraz w związku z opieką nad dziećmi lub osobami, którym taką opiekę świadczymy.

Deklaracja została opublikowana z opóźnieniem w poniedziałek wieczorem z uwagi na przedłużające się przez dwa dni prace Rady Konstytucyjnej nad ustawą. Oprócz deklaracji do wydrukowania jest jeszcze możliwe wygenerowanie wersji cyfrowej.

Rada zatwierdziła w poniedziałek wieczorem ustawę regulującą wychodzenie kraju z kwarantanny, która przedłuża stan zagrożenia epidemicznego, ale ograniczyła liczbę osób, które mogą uzyskać dostęp do danych osób zakażonych koronawirusem. Wprowadziła również możliwość kontroli zaleconej kwarantanny przez sąd z prawem pacjenta do zakwestionowania zaleconej kwarantanny.

Z Paryża Katarzyna Stańko

>>> Czytaj też: Bloomberg: Polska z najbardziej odporną na kryzys gospodarką w całej UE