Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.


Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Unibepu podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 6,9 mln zł z zysku netto za rok 2019 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na każdą akcję, podała spółka.
"Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto emitenta za 2019 rok w kwocie 6 945 539,48 zł, tj. 0,22 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś pozostała część zysku netto za 2019 rok w kwocie 9 643 476,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy emitenta" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie spółka wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 wyłączonych zostało 3,5 mln akcji własnych spółki nabytych zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 r.
"Zarząd rekomenduje ustalić dzień dywidendy (D) na dzień 1 lipca 2020 r., zaś dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień: 10 lipca 2020 r. pierwsza rata w kwocie 3 472 769,74 zł (tj. 0,11 zł na akcję), 1 października 2020 r. - druga rata w kwocie 3 472 769,74 zł (tj. 0,11 zł na akcję)" - czytamy także.
Unibep odnotował 29,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,25 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 16,59 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej.
W ub. roku Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 7,28 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję.
Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)