PCC Rokita rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Zarząd spółki PCC Rokita rekomenduje przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 105,58 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

W ub.r. akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 164,98 mln zł z zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy, co oznaczało wypłatę 8,31 zł na akcję.

PCC Rokita odnotowało 93,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 226,77 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 105,58 mln zł wobec 245,81 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)