Alumetal spodziewa się ponad 50-proc. spadku r: r EBITDA i zysku netto w II kw.


Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Alumetal spodziewa się ok. 50-proc. spadku wolumenu sprzedaży i przychodów grupy oraz jeszcze bardziej znaczącego spadku zysku EBITDA i zysku netto r/r w II kwartale 2020 r., podała spółka w oparciu o wstępne szacunki.
"W związku z utrzymującymi się przestojami w europejskim przemyśle motoryzacyjnym z powodu choroby COVID-19 oraz opóźnianiem restartu produkcji i/lub restartem produkcji na relatywnie niskim poziomie wśród klientów Grupy Alumetal, zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach informuje, iż w oparciu o dokonane wstępne szacunki spodziewa się w II kwartale 2020 roku około 50% spadku wolumenu sprzedaży i przychodów grupy oraz jeszcze bardziej znaczącego spadku zysku EBITDA i zysku netto w stosunku do II kwartału 2019 roku" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie zarząd informuje, że powyższe szacunki zostały dokonane w oparciu o najlepszą wiedzę spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz podkreśla, że z powodu mało przewidywalnej sytuacji rynkowej nie jest obecnie w stanie jednoznacznie stwierdzić, kiedy sytuacja w europejskim przemyśle motoryzacyjnym i wyniki finansowe Grupy Alumetal ulegną znaczącej poprawie.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)