Grupa Żywiec rekomenduje wypłatę łącznie 15 zł dywidendy na akcję za 2019 r.


Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Grupy Żywiec zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 330,34 mln zł, w wysokości 15 zł na akcję, podała spółka. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w tej wysokości. Pozostałą część zysku za ub.r. zarząd proponuje przekazać na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.
"Zarząd Grupy Żywiec przedstawi walnemu zgromadzeniu spółki, propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 330 335 155,67 zł w sposób następujący: ustalić wysokość dywidendy za rok 2019 na ostateczną kwotę 15 zł na jedną akcję, mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały zarządu spółki z dnia 28 października 2019 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 154 070 055 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w kwocie 15 zł za jedną akcję,
2) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 176 265 100,67 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości"- czytamy w komunikacie.
Powyższa rekomendacja jest związana z pandemią mającą negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze spółki, podano także.
W ub.r. akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznej dywidendy za rok obrotowy 2018 w kwocie 308,14 mln zł, czyli 30 zł na jedną akcję.
Grupa Żywiec odnotowała 234,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 324,1 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 330,34 mln zł wobec 312,7 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.
(ISBnews)