ZCh Police miały 13,85 mln zł zysku netto, 42,76 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.


Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 49,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,16 mln zł wobec 59,54 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 42,76 mln zł, wobec 89,67 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 648,22 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 726,66 mln zł rok wcześniej.
Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na niższy poziom wyników niż w I kwartale 2019 roku był spadek cen sprzedaży produktów, przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych, amoniaku i mocznika, który częściowo został zbilansowany znaczącym spadkiem cen zakupu gazu ziemnego (głównego surowca do produkcji wyrobów azotowych), wynika z raportu.
"W I kwartale 2020 roku w segmencie Nawozy emitent uzyskał wynik EBIT na poziomie 3 212 tys. zł. Przychody ze sprzedaży segmentu wyniosły 540 926 tys. zł i były niższe o prawie 12% od uzyskanych w I kwartale 2019 roku. Ponad 65% wartości przychodów ze sprzedaży ogółem segmentu Nawozy posiadała grupa nawozów wieloskładnikowych. Sprzedaż nawozów i amoniaku na rynku krajowym w okresie objętym raportem stanowiła średnio 61% sprzedaży produktów tego segmentu" - czytamy w raporcie.
"W I kwartale 2020 roku w segmencie Pigmenty emitent wypracował wynik EBIT na poziomie 11 565 tys. zł, zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, pomimo uzyskanych niższych przychodów ze sprzedaży. Decydujący wpływ na uzyskanie niższych przychów ze sprzedaży segmentu w porównaniu z I kwartałem 2019 roku miał odnotowany spadek średnich cen sprzedaży bieli tytanowej, jak również niższy zrealizowany wolumen sprzedaży (o 8,3%). W okresie objętym raportem przychody ze sprzedaży w segmencie Pigmenty wyniosły 93 728 tys. zł i stanowiły 15% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej. Około 62% przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej.
W związku z trwającym etapem realizacji inwestycji Polimery Police, segment Polimery nie prowadzi jeszcze swojej docelowej działalności operacyjnej, uzyskuje symboliczne przychody, ponosi natomiast koszty bieżącej działalności.
Przychody zakwalifikowane do kategorii "pozostałe" stanowią około 2% przychodów grupy. Na pozostałej działalności grupa uzyskała wynik EBIT w wysokości minus 1 405 tys. zł, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,87 mln zł wobec 65,47 mln zł zysku rok wcześniej.
ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudniają ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)