MCI Capital miało 1,51 mln zł zysku netto, 4,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020


Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 1,51 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 21,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 4,04 mln zł wobec 28,56 mln zł zysku rok wcześniej.
Zyski z inwestycji sięgnęły 4,91 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 29,55 mln zł rok wcześniej.
"Należy mieć na uwadze, że w związku z epidemią koronowirusa COVID-19 oraz rosnącą niepewnością, dotyczącą jej skutków, istnieje ryzyko spadku wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszy będących w posiadaniu MCI, przede wszystkim jako efekt obniżenia się wycen spółek portfelowych. Na chwilę obecną widać spowolnienie w szczególności w branży turystycznej (co ma negatywne przełożenie na wyceny spółek takich jak Tatilbudur i Travelata), jak również należy spodziewać się utrudnień w zakresie gospodarki magazynowej oraz logistyki w spółkach z branży e-commerce. W perspektywie kolejnych 3-6 kwartałów spodziewamy się utrzymania perturbacji na rynkach kapitałowych i w realnej gospodarce. Pandemia przyczynia się do zmniejszenia aktywności w transakcjach M&A, Private Equity i IPO, jednocześnie wpływa na przyspieszenie transformacji i dysrupcji cyfrowej oraz osiągnięcie punktu przegięcia handlu elektronicznego i usług cyfrowych w CEE. W rezultacie może prowadzić to do zmniejszenia się wolumenów nowego finansowania, stagnacji na rynku długu oraz możliwego wydłużenia procesów wyjść z inwestycji przez fundusze, jednakże MCI spodziewa się braku istotnego wpływu koronawirusa na realizowanie przez fundusze nowych inwestycji i proces zarządzania portfelem. Poza spółkami z sektora turystycznego, spółki funduszy są w dobrej pozycji, aby uchwycić i wykorzystać zmiany w otoczeniu gospodarczym. Widać to na przykładach spółek takich, jak Frisco czy Morele/Pigu, które w czasie pandemii istotnie poprawiły swoje wyniki. Z tego względu w perspektywie długoterminowej (przekraczającej 1 rok) MCI spodziewa się pozytywnego lub neutralnego wpływu skutków pandemii na inwestycje funduszy" - czytamy w raporcie.
MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.
(ISBnews)