Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - No Gravity Games zawarł umowę wydawniczą z No Gravity Development na wydanie gry "Picklock" na platformy Switch, Xbox i Playstation, podała spółka.
"Emitent jest wydawcą gry 'Picklock', a licencjobiorcą i podmiotem portującym grę jest spółka zależna emitenta, tj. No Gravity Development" - czytamy w komunikacie.
No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.
(ISBnews)