Wprowadzony ustawą w 2017 r. rynek mocy ma za zadanie zapewnić energetyce środki na rezerwy mocy konieczne do stabilizacji dostaw energii elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga ponoszenia wydatków na działania pozwalające uniknąć zakłóceń lub przerw w dostawie (blackoutu). Za rynek mocy zapłacą wszyscy – zarówno indywidualni odbiorcy, jak i biznes. Gros opłat będzie spoczywać na barkach przedsiębiorców, którzy w związku z ostrym hamowaniem gospodarki, spowodowanym pandemią koronawirusa, szukają dodatkowych przychodów. Wzrost kosztów energii elektrycznej prowadzi do wyższych kosztów produkcji dla przedsiębiorstw, co może się przełożyć na wyższe ceny produktów, które nabywają konsumenci.

Dla firm energochłonnych, w których koszty energii stanowią nawet 40 proc. wydatków, podwyżka stawek jest szczególnie dotkliwa. Jednak nawet tam, gdzie udział energii w kosztach jest mniejszy, warto poszukiwać metod optymalizacji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów zrównoważenia opłaty mocowej i poprawy konkurencyjności jest udział w programach DSR.

Czym są programy DSR?

Zgodnie z definicją Polskich Sieci Energetycznych (PSE) usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesuniecie w czasie jej poboru na polecenie PSE w zamian za wynagrodzenie. DSR przyczynia się więc do budowania stabilności w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Usługi DSR w Polsce wchodzą w kolejny etap – od 2021 r. odbiorcy mogą uczestniczyć w rynku mocy i uzyskiwać wyższe wynagrodzenie na prostszych zasadach. W latach 2021–2024 największy agregator DSR na Polskim Rynku Mocy zapowiada przeznaczenie ponad 100 mln zł średniorocznie dla klientów uczestniczących w DSR: To ważny zastrzyk finansowy dla firm, które zmagają się z potrzebą cięcia kosztów. Uczestnicy programów DSR mogą zacząć zarabiać na rynku mocy już w roku 2021. Agregatorzy, którzy mają umowy mocowe, mogą zgłosić nowych klientów do PSE, składając komplet dokumentów najpóźniej do września 2020, czasu jest więc niewiele – podkreśla Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X.

Redukcja za dodatkowe wynagrodzenie

Firmy, przystępując do programu DSR, podpisują umowę z agregatorem i otrzymują wynagrodzenie za zdolność do redukcji zapotrzebowania na żądanie PSE. Dla bezpieczeństwa dostaw PSE wymaga utrzymania 9 proc. rezerwy mocy na dzień przed dostawą, a jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu dostaw minimum 5 proc. Jeśli rezerwy spadłyby poniżej tego poziomu w dni robocze między 7:00 a 22:00, operator może ogłosić okres zagrożenia, co oznacza konieczność redukcji zapotrzebowania dla uczestników DSR. Jak często firma zostanie wezwana do redukcji zapotrzebowania? – Przeprowadzone przez nas analizy polskiego systemu oraz doświadczenia z innych rynków, na których działa Enel X, pokazują, iż należy się spodziewać, iż okresów wezwań do redukcji nie będzie dużo, a na pewno nie więcej niż kilkadziesiąt godzin rocznie. Dodatkowo zleciliśmy firmie KPMG opracowanie raportu, który zweryfikował nasze analizy. Raport oparty na rzeczywistych danych za lata 2017–2019 badał liczbę potencjalnych wezwań PSE do redukcji, gdyby wówczas obowiązywały zasady rynku mocy. Zgodnie z wynikami badania, w ciągu trzech lat, potencjalne okresy zagrożenia wystąpiłby jedynie przez 2 dni i nie przekroczyły łącznie czterech godzin – mówi Jacek Misiejuk. – W 2019 roku ani razu nie było takich warunków, które pozwalałyby na ogłoszenia Okresu zagrożenia, Dzięki inwestycjom i modernizacjom finansowanym z przyszłego rynku mocy sytuacja w latach 2021–2024 może wyglądać nawet lepiej – dodaje. Podobne konkluzje wynikają z publikowanych codziennie od 1 maja tego roku przez PSE bilansów mocy netto na lata 2020–2022. Raporty te w każdej godzinie w latach 2021–2022 wykazują spore rezerwy mocy operatora w stosunku do minimalnego poziomu krótkoterminowego (9%).

Ile można zarobić?

Wysokość wynagrodzenia zależy od potencjału redukcji mocy przedsiębiorstwa oraz od warunków umowy. Za zdolność do ograniczenia części poboru mocy firmy mogą zarobić od 120 do 200 tys. zł rocznie za 1MW mocy. W programach mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają co najmniej kilkaset kW mocy przyłączeniowej i są w stanie na krótki okres przesunąć lub ograniczyć pobór mocy. Udział w programach DSR jest korzystny również dla firm posiadających własne źródło zasilania, które w razie wezwania PSE przedsiębiorstwo uruchomić.

Programy są przeznaczone zarówno dla dużych odbiorców, jak np. cementownie, huty czy zakłady chemiczne, jak i mniejszych. Przykładami mniejszych obiektów przemysłowych lub innego typu odbiorców, które mogą skorzystać z tych programów, są np. zakłady zajmujące się przetwarzaniem żywności, chłodnie, duże hotele, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, centra danych czy też przedsiębiorstwa zajmujące się recyclingiem.

Sposobów na redukcję lub przesunięcie poboru mocy jest wiele. Może to być wyłączanie części urządzeń czy oświetlenia, optymalizacja działania instalacji HVAC, pomp, zamrażarek przemysłowych czy sprężarek, planowanie i dostosowanie procesów produkcyjnych do kilkugodzinnego obniżenia zużycia energii. W każdej branży z pomocą specjalistów daje się odnaleźć możliwości działania w tym zakresie.

Jakie są korzyści z udziału w programie:

• Wynagrodzenie za gotowość do redukcji

• Zabezpieczenie produkcji – o zapotrzebowaniu na redukcję firma dowiaduje się z wyprzedzeniem

• Obniżanie kosztów energii elektrycznej poprzez efektywne planowanie zakupów energii oraz jej zużycia

• Aktywny udział w zapewnianiu bezpieczeństwa systemu energetycznego krajuEksperci od DSR pomogą firmom czerpać korzyści z rynku mocy

Bezpośrednie uczestnictwo odbiorców w programach DSR operatorów takich jak PSE jest zwykle zbyt skomplikowane i ryzykowne dla pojedynczych odbiorców. Agregator, czyli firma pośrednicząca między PSE a uczestnikiem programu DSR, znacząco ułatwia uczestnictwo w programie i przejmuje dużą część kosztów i ryzyk. Doradza również, w jaki sposób zmniejszyć zużycie energii poprzez dostęp do bazy wiedzy pochodzącej z wieloletnich doświadczeń. – Dobry agregator chroni przed karami i jest w stanie opracować program dostosowany do wymagań klientów, zwiększając bezpieczeństwo finansowe firm biorących udział w programie a jednocześnie zapewniając PSE wymaganą niezawodność. Wszystkich zainteresowanych współpracą i programami DSR zapraszamy na prowadzone przez naszych ekspertów webinaria, których daty i tematy można znaleźć na naszej stronie, w aktualnościach: https://www.enelx.com/pl/pl/aktualnosci – przypomina Jacek Misiejuk.

Dlaczego wybrać Enel X?

Grupa Enel to globalna firma energetyczna i jeden z czołowych operatorów energii elektrycznej i gazu ziemnego na świecie. Działa w 33 krajach na pięciu kontynentach. Zarządza mocą ponad 89 GW. Obsługuje ponad 73 miliony klientów. Zatrudnia ponad 68 tys. pracowników na całym świecie. Dla Grupy Enel ważne są innowacje i zrównoważony rozwój.

Enel X należący do Grupy Enel jest największym na świecie agregatorem usług Demand Side Response (DSR) obecnym w 11 krajach, zarządza ponad 16 tys. obiektów i ponad 6 GW mocy. W Polsce Enel X działa od 2017 r. Enel X Polska uzyskał również 70 proc. kontraktów DSR na rynku mocy na lata 2021–2024 i może zaoferować odbiorcom wieloletnie kontrakty w oparciu o atrakcyjne zasady współpracy.

Enel X oferuje klientom wiele korzyści, m. in.:

• Bezpłatny dostęp do wizualizacji danych dotyczących profili zużycia online

• Współpracę z liderem usług DSR na rynku mocy, mogącym tworzyć produkty dopasowane do potrzeb różnych grup odbiorców

• Dostęp do globalnego know-how w zakresie usług DSR i wsparcia naszych ekspertów w doradztwie energetycznym

Sprawdź ofertę Enel X na stronie: www.enelx.com/plPARTNER DODATKU

Źródło nieznane

Inne artykuły z dodatku:

- https://forsal.pl/artykuly/1479239,propozycja-dla-duzych-i-srednich-firm-ze-wszystkich-branz.html

- https://forsal.pl/artykuly/1479236,mniejszy-pobor-wieksze-korzysci.html

- https://forsal.pl/artykuly/1479241,wspolpraca-z-agregatorem-eliminuje-ryzyko.html

- https://forsal.pl/artykuly/1479245,gotowosc-nie-musi-oznaczac-ograniczen-zuzycia-pradu.html