BGK wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytów obrotowych


Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym, podała spółka.
"Zarząd Nextbike Polska informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokonał wypowiedzenia spółce w całości wszystkich umów kredytowych zawartych ze spółką, tj.:
1) Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym (z późn. zm.) o której emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2018 z dnia 9 lutego 2018 r., ESPI nr 2/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz ESPI nr 34/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.
2) Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym (z późn. zm.) o której emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2018 z dnia 9 lutego 2018 r., ESPI nr 2/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz ESPI nr 34/2019 z dnia 25 listopada 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Na dzień sporządzenia wypowiedzeń zadłużenie z tytułu umowy kredytowej nr 1 wynosi 7 431 652,01 zł, a z umowy kredytowej nr 2: 146 032,61 euro, podano dalej.
Jak podaje spółka, umowy kredytowe zostały wypowiedzenie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie 4 czerwca 2020 r.
"Zastosowanie przez BGK siedmiodniowego okresu wypowiedzenia umów kredytowych jest uzasadnione dokonaną przez BGK oceną, z której wynika, że sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki wskazuje na zagrożenie upadłością" - czytamy także.
"Pomimo złożonych wypowiedzeń, spółka zamierza podjąć rozmowy z BGK w przedmiocie możliwości udziału BGK w przyspieszonym postępowaniu układowym. Spółka informowała o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2020 z dn. 19 maja 2020 r." - czytamy także.
Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.
(ISBnews)