Akcjonariusze Projprzemu zdecydują 29 VI o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 29 czerwca br., o przeznaczeniu 3,59 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Projprzem Makrum postanawia zysk netto za 2019 rok w kwocie 7 080 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w kwocie 3 589 629,6 zł tj. 0,6 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
Dniem nabycia prawa do dywidendy ma być 29 września 2020 r., a termin wypłaty dywidendy to 13 października 2020 r., wynika również z projektu.
Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)