Akcjonariusze Mirbudu zdecydują 30 VI o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Mirbudu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,8 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Mirbud S.A. postanawia z zysku netto w kwocie 7 385 578,96 zł osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 1 834 844 zł tj. 0,02 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 5 550 734,96 zł i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
Akcjonariusze mają także ustalić dzień dywidendy na 7 lipca 2020 r., a dzień wypłaty dywidendy na 13 sierpnia 2020 r.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)