Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019


Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br., o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 306,18 mln zł, na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka [...] postanawia zysk netto za 2019 r. w wysokości 306 183 753,52 zł [...] przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w projekcie.
LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)