Z badania CBOS wynika, że zdecydowana większość Polaków słyszała o takich podstawowych instytucjach unijnych, jak Parlament Europejski (89 proc.) czy Komisja Europejska (85 proc.).

O pracy Parlamentu Europejskiego pozytywnie wypowiada się blisko dwie trzecie badanych (63 proc.), którzy słyszeli o tej instytucji. Działania Komisji Europejskiej dobrze ocenia ponad połowa osób (58 proc.), które o niej słyszały.

Jak podaje CBOS, pozytywnym ocenom działalności PE i KE towarzyszy dość korzystny wizerunek instytucji unijnych. Ponad połowa Polaków (55 proc.) uważa, że instytucje te zajmują się ważnymi sprawami, blisko połowa (49 proc.) ocenia, że działają one uczciwie, zaś 45 proc., że sprawnie.

Jednak - jak zwraca uwagę CBOS - niemal połowa badanych (48 proc.) jest zdania, że dbają one przede wszystkim o interesy urzędników, a nie obywateli.

Wśród Polaków nadal utrzymuje się wysoki wskaźnik poparcia dla członkostwa Polski w UE; obecnie takie poparcie deklaruje 83 proc. respondentów, zaś 11 proc. jest temu przeciwnych.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-10 marca na liczącej 979 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.