Podatnik, który uzyskuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane 19-proc. podatkiem liniowym, rocznego rozliczenia dokonuje na formularzu PIT-36L. Podstawą obliczenia podatku jest dochód, który należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak pamiętać, że dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem liniowym, nie można łączyć z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Zatem przedsiębiorca, który otrzymał od spółdzielni mieszkaniowej PIT-8C informujący o przychodach do opodatkowania z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych przez niego na wymianę stolarki okiennej, powinien wykazać je w zeznaniu PIT-36 jako inne przychody i opodatkować według skali. W opisanej sytuacji przedsiębiorca powinien złożyć dwa zeznania: PIT-36L z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym PIT oraz PIT-36 z tytułu innych źródeł opodatkowanych według skali.