Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na darowiznę przekazaną organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w ramach limitu 6 proc. dochodu. Darowizny podlegające odliczeniu mogą zostać przekazane m.in. na zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

Jednocześnie przedsiębiorca może zadeklarować przekazanie 1 proc. podatku wynikającego z zeznania rocznego tej samej organizacji, pod warunkiem że posiada ona status organizacji pożytku publicznego. Musi w zeznaniu podać numer Krajowego Rejestru Sądowego i nazwę organizacji.

Warto dodać, że od 2008 roku można odliczyć również darowizny na rzecz organizacji działających w innych krajach Unii Europejskiej.