Załóżmy, że 11 marca 2009 r., gdy indeks na zamknięcie wyniósł 1500 pkt, część analityków rynku sądziła, że to krótkookresowe odbicie i po przedstawieniu wyników kwartalnych indeks mocno spadnie, a inni, że spadki mamy za sobą. Inwestor miał 5 tys. zł i chciał zarobić nieco więcej i szybciej niż na lokatach. Akceptował stratę, jednak nie większą niż 750 zł. Najodpowiedniejsza dla niego będzie jedna ze strategii motyla.

Short butterfly

Strategia ta nie przynosi dużego zysku, ale pozwala zarabiać nawet przy odchyleniu się wartości indeksu o 100 pkt. W jej skład wchodzą: zakup dwóch opcji kupna at the money, sprzedaż opcji kupna in the money oraz sprzedaż opcji kupna out of the money. Maksymalny zysk i strata inwestora są ograniczone.

Wybierając tę strategię, inwestor:

● kupuje dwie opcje kupna na WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1500 pkt OW20F9150 notowaną K-134; 140-S, płacąc 2800 zł;

● sprzedaje opcję kupna wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1400 pkt OW20F9140 notowaną K-210; 211-S, otrzymując 2100 zł oraz uiszczając niewielki depozyt zabezpieczający dzięki pozycjom skorelowanym;

● sprzedaje opcję sprzedaży wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1600 pkt OW20R9160 notowaną K-108; 109-S, otrzymując 1080 zł i uiszczając depozyt zabezpieczający.

Strategia short butterfly jest złożeniem czterech opcji, inwestor musi brać również pod uwagę koszty transakcyjne zakupu i sprzedaży opcji. Można ją traktować jako alternatywę dla funduszy akcyjnych, gdzie przy odpowiednim ułożeniu premii maksymalny zysk lub strata nie powinna przekraczać 20 proc. inwestycji.

Short put butterfly

Jest przeznaczona dla tych samych inwestorów, co short butterfly. Oparta jest wyłącznie na opcjach sprzedaży.Wybierając tę strategię, inwestor:

● kupuje dwie opcje sprzedaży na WIG20 wygasające 19 czerwca 2009 r., o cenie 1500 pkt OW20F9150 notowane K-126; 132-S, płacąc 2640 zł;

● sprzedaje opcję sprzedaży na WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1600 pkt OW20F9160 notowaną K-229; 235-S, płacąc 2290 zł i uiszczając niewielki depozyt zabezpieczający;

● sprzedaje opcję sprzedaży na WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1400 pkt OW20R9140 notowaną K-105; 106-S, otrzymując 1050 zł i uiszczając depozyt zabezpieczający.

Łączna kwota na depozyt nie przekroczy 3500 zł. Zysk i strata w zależności od wartości indeksu WIG20 w dniu wygaśnięcia są znane inwestorowi przed zakupem opcji. Dlatego może on wybrać najefektywniejszą ze strategii.

Reverse iron butterfly

Reverse iron butterfly jest zamiennikiem poprzednich. Należy kupić opcję kupna at the money i opcję sprzedaży at the money oraz sprzedać opcję kupna out of the money i opcję sprzedaży out of the money. Inwestor:

● kupuje opcję sprzedaży na WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1500 pkt OW20F9150 notowaną K-126; 132-S, płacąc 1320 zł;

● kupuje opcję kupna na WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie 1500 pkt OW20F9150 notowaną K-134; 140-S, płacąc 1400 zł;

● sprzedaje opcję sprzedaży na indeks WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie 1600 pkt OW20R9160 notowaną K-108; 109-S, otrzymując 1080 zł i uiszczając depozyt zabezpieczający dzięki pozycjom skorelowanym;

● sprzedaje opcje sprzedaży na WIG20 wygasającą 19 czerwca 2009 r., o cenie wykonania 1400 pkt OW20R9140 notowaną K-105; 106-S, otrzymując 1050 zł i uiszczając niewielki depozyt zabezpieczający.

Inwestor ma szansę na osiągnięcie zysku, jeśli wartość indeksu w dniu wygaśnięcia będzie różniła się o 100 pkt od wartości bieżącej. Maksymalna strata wystąpi, gdy indeks pozostanie na dotychczasowym poziomie, i będzie równa premii za zakupione opcje at the money minus premie za sprzedane opcje out of the money.

W przedstawionych przykładach najlepiej byłoby inwestorowi zainwestować w short put butterfly, jednak przy innym ułożeniu się premii opcyjnych pozostałe strategie mogą być bardziej efektywne.

Przy zainwestowaniu kwoty około 3500 zł możliwy zysk do osiągnięcia 700 zł przy odchyleniu się indeksu tylko o 100 pkt w ciągu trzech miesięcy oraz maksymalna strata na poziomie 300 zł wydaje się być atrakcyjną inwestycją.

W rzeczywistości jednak należałoby doliczyć koszty transakcyjne oraz uwzględnić różnice w cenach zakupu i cenach sprzedaży opcji. Im mniejsze będą różnice między ceną kupna a ceną sprzedaży opcji, np. K-150; 151-S, tym większe szanse będą na zysk ze zastosowań strategi opcyjnych. Jeżeli różnice te będą duże na poziomie np. K-144 165-S, wtedy zastosowanie strategii opcyjnych będzie mniej efektywne.