Jak podaje AFP, NBS obniżył stopy procentowe ze względu na malejące tempo wzrostu inflacji w marcu oraz zachęcające prognozy na przyszłość. Uwzględnił też umowę zawartą pod koniec marca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, dotyczącą 3 mld euro pożyczki.

To druga obniżka stóp procentowych w Serbii w tym roku, poprzednia miała miejsce w styczniu.

We wtorek dowiemy się, jakie będą decyzje Banku Japonii w sprawie stóp procentowych. Obecnie mają poziom 0,1 proc.

Zaś w czwartek swoją decyzję o stopach procentowych poda Bank Anglii. Teraz podstawowa wartość to 0,5 proc.