Niezła koniunktura panowała także na rynku skarbowych instrumentów dłużnych, który odreagował bardzo słaby luty. Korzystne tendencje panujące na rynku finansowym sprawiły, iż blisko 80 procent funduszy zanotowało wzrost wartości jednostki uczestnictwa. W wielu przypadkach były to naprawdę znaczące wzrosty, czego dowodem może być chociażby fakt, iż jednostki i certyfikaty inwestycyjne aż co dziesiątego funduszu zyskały w minionym miesiącu na wartości co najmniej 10 procent. W gronie podmiotów, które zanotowały najlepsze wyniki inwestycyjne marca, dominowały fundusze inwestujące w akcje.

Fundusze polskich akcji mocno w górę

Dla warszawskiej giełdy marzec był najlepszym miesiącem od dwóch lat. Indeks szerokiego rynku WIG w skali całego miesiąca zyskał na wartości 10,8 procent, odrabiając część lutowych strat. Najlepiej radziły sobie spółki najmniejsze, które najsilniej odczuły wzrost popytu. Opisujący je indeks sWIG80 wzrósł o 14,5 procent, podczas gdy indeks największych i najbardziej płynnych firm notowanych na warszawskim parkiecie WIG20, zwyżkował o 10,2 procent pokonując granicę 1500 punktów.

W tej sytuacji nie dziwi, iż wszystkie fundusze akcji polskich, po raz pierwszy od piętnastu miesięcy zakończyły miesiąc z dodatnimi wynikami. Fundusze akcji małych i średnich spółek zyskały średnio 11,4 procent, a fundusze akcji polskich uniwersalne 10,4 procent. Z najlepszym wynikiem zakończył miesiąc fundusz Allianz Akcji Plus (Allianz FIO), którego jednostka zyskała aż 22,5 procent, czyli dwa razy tyle co indeks WIG.

Pozostałe fundusze akcyjne tego towarzystwa również zajęły czołowe pozycje, w tym Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz FIO), którego jednostka wzrosła o 20,9 procent. Był to najlepszy fundusz w grupie małych i średnich spółek. Na przeciwległym biegunie znalazł się fundusz akcji sektorowych - CU Nowoczesnych Technologii (CU FIO) z wynikiem +3,5 procent.

Odreagowanie na światowych giełdach...

Ubiegły miesiąc pozytywnie zapisał się również dla amerykańskich parkietów – dla posiadaczy akcji był on najkorzystniejszy od 6 lat. Choć problemy sektora finansowego się nie zakończyły, a trudna sytuacja wielu gospodarek wciąż pozostaje czynnikiem ryzyka dla rynków akcji, po mocnym wyprzedaniu przyszedł czas na silne odbicie.

Z największym entuzjazmem rynki przyjęły długo oczekiwany plan przedstawiony przez amerykańskiego sekretarza skarbu Timothy Geithnera, który zakłada m.in. wykup toksycznych aktywów od banków za kwotę 1 bln dolarów. Główny indeks nowojorskiej giełdy Dow Jones Industrial Average zanotował wzrost o 7,7 procent, a indeks Standard & Poor’s 500 zyskał 8,5 procent.

Marzec był również udany na rynkach Starego Kontynentu, czego odzwierciedleniem był m.in. wzrost indeksu DJ EuroStoxx 50 o +4,8%. Miniony miesiąc należał do wyjątkowo udanych na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. Liderami wzrostów były giełdy w Moskwie i Pradze, których indeksy wzrosły odpowiednio o 26,6 procent i 17,0 procent.

Śladami giełd amerykańskich i europejskich podążały również parkiety azjatyckie. Mimo słabych danych płynących z gospodarki, indeks Nikkei225 umocnił się o 7,1 procent, chiński indeks CSI wzrósł o 17 procent, a Hang Seng o 6 procent. Powrót popytu na ryzykowne papiery wartościowe odczuła również giełda w Bombaju, której indeks BSE30 zyskał 9,2 procent.

...wpłynęło na dobre wyniki fundusze akcji zagranicznych

Na grubo ponad 100 funduszy akcji zagranicznych, zdecydowana większość wypracowała w marcu zyski, w tym ponad 20 osiągnęło wyniki dwucyfrowe. Najlepiej zachowała się, licząca pięć funduszy, grupa inwestująca w akcje zagranicznych rynków nieruchomości, której średni wynik to 13,7 procent. To właśnie z tej grupy pochodzi lider marcowego zestawienia - UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa (UniFundusze FIO). Bardzo dobrze wypadły również fundusze akcji tzw. Nowej Europy, których średnia wyniosła +9,4 procent.

Słabe wyniki funduszy obligacji

Wzrostom na giełdach towarzyszył spadek rentowności polskich papierów skarbowych. Obligacjom pomagała umacniająca się złotówka (szczególnie papierom o dłuższych terminach wykupu), a także raport agencji Moody’s, która pozostawiła rating Polski na poziomie A2.

Słabe zyski z obligacji znalazły odzwierciedlenie w przeciętnych wynikach funduszy inwestycyjnych z tej grupy. Najlepszy fundusz Idea Obligacji Skarbowych FIO zyskał 2,2 procent, a wyniki pozostałych funduszy nie przekroczyły 2 procent. Na 31 funduszy 7 odnotowało ujemne stopy zwrotu. Najwięcej na wartości straciła jednostka funduszu DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO (-3,3%), który w marcu zrealizował stratę na dwóch obligacjach strukturyzowanych.

Fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu w górę

Hossa na rynku akcji i wzrosty cen instrumentów wierzycielskich okazały się korzystne z punktu widzenia uczestników funduszy, w portfelach których występują zarówno papiery udziałowe, jak i dłużne. W szczególności dotyczyło to funduszy zrównoważonych. Wszystkie wypracowały dodatnie stopy zwrotu, a średnia wyników wyniosła +6 procent. W tej grupie najlepsze wyniki osiągnęły fundusze ING Selektywny Plus (ING FIO), który zyskał 10,9 procent oraz Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) ze wzrostem na poziomie 10,8 procent.

Z kolei wśród funduszy stabilnego wzrostu na wyróżnienie zasługują wyniki Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO, który zyskał 9 procent wyraźnie dystansując konkurencję. Jako jedyny z tej grupy miniony miesiąc na minusie zakończył UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO), którego jednostka straciła aż 3,4 procent.