W dniu wydania rekomendacji za akcje spółki płacono 13,06 zł, natomiast na zamknięciu środowej sesji papiery te warte były 13,8 zł.

"Spodziewamy się, że powrót spółki na dynamiczną ścieżkę wzrostu potrwa dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy (oczekujemy, że zdecydowana poprawa nastąpi w 2H'09), jednak zwracamy uwagę, że podpisanie kolejnych umów z Canonem (m.in. na rynek USA) świadczy o zaufaniu do jakości produktów spółki" - napisano w rekomendacji.