Czytelniczka nie może liczyć na zastosowanie tego typu rozwiązania. Zaciągnięcie kredytu z całą pewnością nie wpłynie na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Kredyt w ogóle nie może jej obniżać. Podstawa opodatkowania odpowiada bowiem wartości rynkowej kupowanego mieszkania. Określa się ją na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i tego samego gatunku (w uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia) oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczenia długów i ciężarów. Tak więc decydujące znaczenie będzie miała cena rynkowa mieszkania w dniu podpisania umowy. Wynika to z postanowień art. 6 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.