Podatnicy, którzy sprzedali mieszkanie lub dom w 2008 roku, muszą taką transakcję rozliczyć przed fiskusem. Sposób rozliczeń będzie zależał od tego, kiedy nieruchomość została nabyta, czy do końca 2006 roku czy w okresie 2007-2008. W obu przypadkach po spełnieniu pewnych warunków podatku nie będzie trzeba płacić.

Zarówno przy zbyciu nieruchomości kupionych do 31 grudnia 2006 r., jak i tych nabytych od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. konieczność zapłaty PIT nie wystąpi, gdy od momentu nabycia nieruchomości do jej zbycia upłynie pięć lat. Okres pięcioletni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Teraz przejdźmy do konkretnych ulg podatkowych. Tu już nie występują takie same zwolnienia przy zbyciu nieruchomości kupionych do końca 2006 roku i dla tych nabytych w okresie 2007-2008.

Ważne!

Przy sprzedaży nieruchomości nabytych do końca 2006 roku PIT wynosi 10 proc. i płacony jest od przychodu. Przy nieruchomościach nabytych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. podatek płacony jest od dochodu i wynosi 19 proc.

W pierwszym przypadku podatnicy przy zbyciu nieruchomości mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. W uproszczeniu polega ona na tym, że podatnicy, którzy w ciągu dwóch lat od sprzedaży nieruchomości przeznaczą pieniądze z tej transakcji na inny cel mieszkaniowy (ściśle określony w ustawie o PIT), nie zapłacą 10-proc. PIT od przychodu. Drugą ulgą obowiązującą w ustawie o PIT do 31 grudnia 2006 r. jest zwolnienie, które polega na tym, że PIT od zbycia nieruchomości nie zapłacą podatnicy, którzy otrzymali ją w spadku bądź darowiźnie.

Przy sprzedaży nieruchomości zakupionych w okresie 2007-2008 podatnik może skorzystać z jednej ulgi - ulgi meldunkowej.