Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiło się oczekiwanie, że dołączymy do grupy zamożnych narodów. Niestety, powszechne na całym świecie metody bogacenia się (np. giełda czy fundusze inwestycyjne) nie cieszą się u nas popularnością, kojarząc się wielu osobom z hazardem. Paradoksalnie na popularną w naszym kraju grę hazardową, jaką jest totolotek, wydajemy co roku setki milionów złotych. Czy będziemy potrafili przenieść cierpliwość i długoterminowe podejście, jakie stosujemy, wypełniając kolejne kupony totolotka, na prawdziwe inwestowanie?

Warto sobie uświadomić, że nie trzeba mieć wiedzy ekonomicznej, by móc zyskownie inwestować oszczędności życia. Od tego są wysoko kwalifikowani menedżerowie w takich instytucjach jak fundusze inwestycyjne. Korzystając z usług oferowanych przez fundusze, można skutecznie zgromadzić pokaźny kapitał bez ponoszenia dużego ryzyka straty. Wystarczy stosować się do dwóch znanych na świecie reguł: dywersyfikacja i dyscyplina.

Dywersyfikacja to nic innego jak podział własnych oszczędności między różne rodzaje inwestycji (np. fundusze akcji, obligacji) w taki sposób, by zmniejszyć ryzyko gwałtownych wahań wartości majątku przy różnych nieprzewidzianych zdarzeniach gospodarczych. Nie ma tu znaczenia, co w danej chwili cieszy się popularnością - akcje czy obligacje. Ważniejsze jest, by dobrze przeanalizować własną sytuację i plany życiowe. Im więcej wydatków będziemy mieli w najbliższych latach, tym mniejsza powinna być część akcyjna w naszym portfelu. Przestrzeganie zasad dywersyfikacji pozwala oddzielić nasze pieniądze od emocji. Jednocześnie unikamy w ten sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie przypadkowych informacji, pogłosek czy szumu medialnego. Jak pokazuje praktyka, są to największe zagrożenia dla naszych inwestycji.

Zabezpieczając kapitał, nie wystarczy podzielić go między różne formy inwestycji. O tym właśnie mówi druga zasada gromadzenia osobistego majątku - dyscyplina. Nasze oszczędności nie powinny być zainwestowane w jednym momencie. Znacznie lepiej jest lokować je systematycznie, na przykład przelewając co miesiąc określoną kwotę do wybranych funduszy. Stosując tę regułę, powinniśmy być konsekwentni. Dyscyplina oznacza, że będziemy inwestować regularnie - bez względu na to, co dzieje się w gospodarce czy na giełdzie. Okazuje się, że informacje gospodarcze i komentarze ekonomiczne w mediach rzadko stanowią wartościową prognozę. Konsekwentne zasilanie majątku nawet niedużymi kwotami pozwala osiągnąć kilka efektów:

● unikamy ryzyka ulokowania całego kapitału w chwili, gdy ceny akcji czy obligacji są na szczycie,

● czas spadków na giełdach jest dla nas znacznie mniej bolesny, ponieważ inwestowaliśmy na różnych poziomach cen,

● jeśli systematycznie inwestujemy równe kwoty w funduszu inwestycyjnym, nabywamy więcej jednostek kiedy są tanie, a mniej, gdy są droższe.

Wiele polskich funduszy inwestycyjnych oferuje coraz bardziej popularne plany systematycznego oszczędzania. Oprócz zalet związanych z regularnym inwestowaniem tego typu produkty często dają możliwość znaczącego obniżenia opłat manipulacyjnych. Dzięki temu inwestowanie staje się bardziej korzystne.

Dywersyfikacja i dyscyplina to podstawowe zasady inwestycyjne, które pozwalają gromadzić kapitał, minimalizując ryzyko, a tym samym zwiększać nasz komfort psychiczny.

Artykuł przedstawia osobiste poglądy autora a nie instytucji, z którą jest związany