"Umowa jest efektem prowadzonych rozmów dot. zakupu udziałów Presspublica od funduszu Mecom" - czytamy w komunikacie PMPG.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) poinformowało w tym tygodniu, że rozpoczęło negocjacje w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita z ZPR (dawniej Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe), w związku z tym, że spółka ta wpłaciła wadium.

Pod koniec zeszłego tygodnia Point Group informowało, że złożyło w MSP wniosek o przesunięcie daty wpłaty wadium. Spółka informowała, że wniosek został podyktowany faktem, iż pomiędzy datą przeprowadzenia badania due diligence spółki PWR przez PMPG a datą wpłaty wadium i przystąpieniem do finalnych negocjacji z MSP pojawiło się wiele istotnych informacji oraz doniesień prasowych dotyczących sytuacji prawnej i finansowej PWR, jak również spółki Presspublika należącej do Grupy Kapitałowej PWR. PMPG uznało, że te informacje "mogą w zasadniczy sposób wpływać na wartość prywatyzowanej spółki".

PW Rzeczpospolita jest właścicielem m.in. 49% udziałów spółki Presspublica - wydawcy "Rzeczpospolitej", "Gazety Giełdy Parkiet" oraz "Życia Warszawy". Skarb Państwa dopuścił do due diligence spółki cztery firmy, ale Axel Springer i czeski Respekt Media zrezygnowały ze złożenia ofert. Poza ZPR ofertę złożyła też notowana na GPW Platforma Mediowa Point Group, która informowała, że po due diligence obniżyła poprzednio proponowaną cenę, ze względu na nowozidentyfikowane ryzyka związane z transakcją.