"Ze względu na około 7-procentowy roczny spadek zdolności wydobywczych z eksploatowanych złóż gazu, PGNiG SA musi włączać do eksploatacji nowe złoża i odwierty o zdolności wydobywczej około 320 mln m sześc. w każdym roku" - poinformował w środę prokurent spółki Stanisław Radecki w Kielcach podczas konferencji "Polskie gazownictwo. Perspektywy".

Towarzyszy ona V Targom Techniki Gazowniczej Gas-Expo.

Na poszukiwanie nowych krajowych złóż gazu PGNiG planuje wydatkować rocznie od 600 do 650 mln zł, co powinno zapewnić wydobycie od 4,2 do 4,5 mld m sześc. gazu rocznie (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) - powiedział Radecki.

Wielkość podaży gazu z polskich złóż zależeć będzie również od efektywności poszukiwań gazu przez 12 innych firm krajowych i zagranicznych. Posiadają one koncesje na obszarze około 60 tys. km kw., tzn. na powierzchni zbliżonej wielkością do terenu objętego koncesją PGNiG.

Pod ziemią drzemie 1300 mld m sześć gazu

Nieodkryta wielkość zasobów jest szacowana dla Polski na około 1300 mld m sześc.

W celu powiększenia zasobów magazynowych firma projektuje rozbudowę istniejących i budowę nowych podziemnych magazynów gazu. W 2015 roku pojemność magazynowa gazu wysokometanowego wzrośnie o około 2 mld m sześc. - do około 3,6 mld m sześc. Łączna pojemność magazynów - wraz z magazynami na gaz zaazotowany - wyniesie około 3,8 mld m sześc. W latach następnych planuje się powiększenie pojemności do 6 mld m sześc.

Sprzedaż gazu ziemnego w Polsce w zeszłym roku wyniosła 14,4 mld m sześc., w tym z importu 10,3 mld m sześc. Krajowe wydobycie gazu w tym czasie wyniosło 4,1 mld m sześciennych w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

Na Expo-Gas - organizowanym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa i Targi Kielce - prezentuje się ponad 70 liderów branży głównie z Polski, a także z Niemiec, Austrii i Węgier.