"Kryzys ujawnił niedające się zaakceptować słabości w obecnych zasadach zarządzania tak na światowych rynkach finansowych, jak i europejskich. Są one słabościami realnymi i systemowymi w chwilach poważnych trudności" - przekazał Almunia w komunikacie dla prasy.

Dodał, że Komisja Europejska, wdrażając postanowienia szczytu G20 w Londynie, zaproponuje w 2009 roku ambitną reformę europejskiego systemu finansowego.

Celów reformy jest pięć: wprowadzenie w UE systemu monitoringu, który będzie w stanie odpowiednio wcześnie wychwytywać zagrożenia; zlikwidowanie luk w regulacjach dotyczących niektórych instrumentów finansowych i uczestników rynku; wzmocnienie gwarancji dla oszczędzających, inwestorów i firm oraz udostępnienie finansowania; udoskonalenie zarządzania ryzykiem oraz systemu premii oraz zwiększenie sankcji za naruszenie reguł rynkowych.