Jak podała agencja Bloomberg, fuzja wymaga jeszcze aprobaty akcjonariuszy na dorocznym spotkaniu Fortis NV, które odbędzie się jutro w holenderskim mieście Utrecht. Ostateczny wynik głosowania jest już prawie przesądzony. Wszyscy akcjonariusze mają zagłosować za fuzją.

Według francusko-belgijskich uzgodnień z marca, BNP Paribas miałby przejąć 74,94 proc. akcji belgijskiego Fortis Banque (w zamian m.in. za swoje akcje) i 25 proc. akcji plus jedna ubezpieczyciela wchodzącego w skład grupy Fortis. Miałby też zobowiązania dotyczące spłat zobowiązań specjalnej spółki, do której przekazano toksyczne aktywa Fortisu. 

Więcej o fuzji Fortis z BNP Paribas.