"Około 50 proc. ogółu zakładów, w tym 43 proc. firm prywatnych i 65 proc. przedsiębiorstw publicznych, przewiduje zwiększenie produkcji, spadek zaś przewiduje 18 proc. ogółu zakładów, 21 proc. prywatnych i 13 proc. publicznych" - napisano w komunikacie.

"Podobne, korzystne przewidywania, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach publicznych, odnoszą się do wykorzystania mocy produkcyjnych, zatrudnienia, portfela zamówień, sytuacji finansowej i nakładów inwestycyjnych" - napisano.

Z raportu wynika, że coraz optymistyczniej budowlańcy oceniają także ogólną sytuację polskiej gospodarki w II kwartale 2009 r., szczególnie w odniesieniu do sektora budowlanego.

"O ile w I kwartale 2009 r. nie było firm prywatnych, które dostrzegałyby poprawę sytuacji w gospodarce, to na II kwartał poprawę przewiduje 12 proc. tych firm. Wśród przedsiębiorstw publicznych poprawę sytuacji gospodarczej przewiduje 25 proc. W odniesieniu do budownictwa te przewidywania są nawet bardziej optymistyczne - poprawę przewiduje 15 proc. firm prywatnych i 29 proc. przedsiębiorstw publicznych" - napisano.