Fakturę VAT wystawioną pod wpływem błędu, czyli np. wystawioną drugi raz, należy skorygować. Anulować można jedynie faktury niewysłane do odbiorcy.
Błędną fakturę, którą kontrahent zwrócił firmie, wielu podatników najchętniej wyrzuciłoby do kosza. Jest to jednak niezgodne z obowiązującymi przepisami. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Agnieszka Szewczyk-Tomasiak, doradca podatkowy w KPMG, zwraca uwagę, że zarówno dyrektywa VAT, jak i polska ustawa o VAT nie zawierają przepisów dotyczących anulowania faktur. Tak też twierdzą sądy.
– W praktyce państwa Unii Europejskiej dopuszczają anulowanie faktur, jeśli takie dokumenty odzwierciedlają rzeczywisty przebieg transakcji – mówi Agnieszka Szewczyk-Tomasiak. Zgodnie z polskimi przepisami ustawy o VAT ewentualne zmiany na fakturach, np. poprawianie błędów, są dokonywane przez wystawienie faktur korygujących. Organy podatkowe i sądy administracyjne nie zgadzają się na odstępstwa od tej reguły.
– Wystawienie faktury i dostarczenie jej kontrahentowi rodzi określone skutki prawne związane z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wystawcy i prawem do obniżenia podatku należnego po stronie odbiorcy faktury. Cofnięcie tych skutków może się tylko odbywać w formach przewidzianych w przepisach podatkowych, a więc przez korektę do zera – wyjaśnia Rafał Iniewski, radca prawny i partner w InCorpore Banach Iniewski Stradomski.
Można anulować wyłącznie faktury, które nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego. Rozwiązanie to dotyczy sytuacji, kiedy podatnik zorientował się, że błędnie wystawił fakturę jeszcze przed jej wysłaniem do kontrahenta, obejmuje więc tylko część problemów administracyjnych związanych z błędnie wystawioną fakturą.
– Na przykład błędnie wystawione faktury wysłane do nabywcy nie mogą być anulowane, nawet jeśli nie dokumentują one żadnej transakcji, a nabywca ich nie zaakceptował i nie odliczył wynikającego z nich VAT – mówi ekspert KPMG. Dostawca powinien wtedy wystawić fakturę korygującą, a VAT należny będzie mógł skorygować dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę.
WYROKI SĄDÓW W SPRAWIE ANULOWANIA FAKTUR
Faktura wystawiona błędnie i wysłana do kontrahenta musi zostać skorygowana:
● Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 3463/08, nieprawomocny
● Wyrok WSA we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 3627/01, prawomocny
● Wyrok NSA, sygn. akt III SA 1715/99