Analitycy spodziewali się, że inflacja wyniesie 0,2 proc.

Eurostat poda ostateczne wyliczenia inflacji za maj 16 czerwca.

Inflacji na poziomie 0 proc. nie notowano w strefie euro od czasu jej utworzenia w 1999 roku, ani wcześniej, od kiedy w 1996 roku rozpoczęto prowadzenie statystyk dla tego regionu.

16 krajów dzielących wspólną walutę z ledwością uniknęło w tym miesiącu deflacji w stosunku do poprzedniego roku.

Zdaniem analityków majowy spadek inflacji może wynikać ze złagodzenia presji cen żywności i energii w ujęciu rok do roku.

Pomimo że ceny ropy wzrosły niedawno do najwyższego poziomu w 2009 roku, osiągając 65 dol. za baryłkę, pozostają znacznie poniżej poziomu z lipca 2008 roku, kiedy za baryłkę płaciło się 147 dol.

Bez względu na to, co w najbliższym czasie zrobi Europejski Bank Centralny, analitycy przewidują, że ceny zaczną spadać, prawdopodobnie już od czerwca. Jednak ich zdaniem ta ujemna inflacja nie będzie charakterystyczna dla całego roku 2009, ponieważ efekt bazowy spowodowany ubiegłorocznymi wysokimi cenami ropy wypadnie z porównań i cała gospodarka zacznie się stabilizować.