Część analityków po cichu liczyła, że udana emisja Bogdanki, której giełdowy debiut planowany jest na 25 czerwca, rozrusza rynek ofert pierwotnych. Analitycy jednak nie mają złudzeń – przełomu raczej nie będzie gdyż od niedawna nastawienie do akcji znowu się pogarsza.
Szanse na rozruszanie rynku pierwotnego zmniejsza także zbliżający się sezon wakacyjny. Na nowe oferty będziemy zapewne musieli poczekać do jesieni.

Nastroje się pogarszają

Mieliśmy ostatnio dobry okres na plasowanie emisji w ofertach pierwotnych, jednak niewielu emitentów wykorzystało ten moment. Tymczasem w Komisji Nadzoru Finansowego czeka na zatwierdzenie 59 prospektów emisyjnych spółek, ale chętnych do giełdowego debiutu brak gdyż zaledwie w przypadku czterech wniosków toczą się postępowania.

..ale debiut Bogdanki powinien być udany

Część analityków po cichu liczyła, że udana emisja Bogdanki ożywi rynek ofert pierwotnych. Wysokie, 88-procentowe redukcje zleceń na Bogdance są niewątpliwie dobrym sygnałem dla rynku, zwłaszcza jeśli giełdowy debiut akcji tej spółki przyniesie zysk inwestorom.

Reklama

- Zakładając, że w najbliższych dniach sytuacja na rynku giełdowym nie pogorszy się znacząco można spodziewać się, że debiut Bogdanki będzie umiarkowanie udany – przewiduje Bogdan Duszek, dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego DM BOŚ.

Giełda jednak nie zachwyci

Sytuację na rynku pierwotnym trzeba jednak rozpatrywać w szerszym kontekście od tego, co będzie się działo na giełdzie. Decydujące znaczenie w tym przypadku będzie miała koniunktura na warszawskiej giełdzie. A wielu analityków spodziewa się wakacyjnej korekty na GPW. Ich zdaniem najbliższe miesiące są dobrym momentem na weryfikację obecnych cen na rynku wtórnym.

- Wzrost rynku był szybszy od oczekiwań, tymczasem wiele spółek pokazało wyniki słabsze niż wskazywałyby wyceny giełdowe, jest więc czas na korektę – uważa Bogdan Duszek.

Nie należy zapominać, że od lat funkcjonuje na GPW stereotyp, że wakacje są okresem zmniejszonej aktywności inwestycyjnej, zwłaszcza w przypadku inwestorów indywidualnych.

I chociaż obecnie najaktywniejsze na rynku pierwotnym są instytucje finansowe, to jednak zapewne ten stereotyp zadziała, jak co roku, i ewentualnego ruchu w segmencie IPO można spodziewać się dopiero jesienią.

Fundusze zwiększają zaangażowanie

Udana emisja akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka, a wcześniej PBG, były nie tylko wynikiem poprawy sentymentu do akcji, lecz także zmian, które zaszły w portfelach inwestorów instytucjonalnych.

- Z powodu silnej przeceny na rynku giełdowym w okresie bessy, Otwarte Fundusze Emerytalne są obecnie znacząco niedoważone w akcjach w aktywach – uważa Konrad Zawisza, Dyrektor Zarządzający DI BRE.

Akcje, których udział w portfelach OFE historycznie przeciętnie przekraczał 30 proc., a w szczytowym okresie hossy dochodził nawet do ustawowej granicy 40 proc., stanowią obecnie około 23 proc. ich portfela. Dlatego OFE starają się wykorzystać moment, aby zwiększyć udział akcji w swoich portfelach inwestycyjnych, poszukując ciekawych celów inwestycyjnych.

Podobnie rzecz ma się również z TFI, w których po dramatycznym odpływie środków zwłaszcza w styczniu (ponad 11 mld zł), skala umorzeń znacząco wyhamowała, a w maju fundusze odnotowały nawet dodatnie saldo.

Na zainteresowaniu funduszy skorzystali silni, dobrze rozpoznawani emitenci, radzący sobie w czasach kryzysu, o kapitalizacji na tyle dużej, by przyciągnąć zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych.

Szansa dla dużych i silnych

Szanse na rynku pierwotnym będą miały w nadchodzących miesiącach przede wszystkim duże oferty, ponieważ fundusze będą poszukiwały płynnych inwestycji – uważa Bogdan Duszek.

- Poprawa klimatu na giełdzie spowodowała, że znaczna część polskich inwestorów finansowych uznała, że jest to właściwy moment, aby zmniejszyć efekt niedoważenia akcji w portfelach, korzystając z realizowanych ostatnio transakcji na rynku, takich jak Bioton, Netia, PBG czy Bogdanka – informuje Konrad Zawisza.

Większość tych spółek reprezentuje branże defensywne, mniej cykliczne. Ten fakt nie dziwi, zważywszy, że w obecnej sytuacji firmy pokazujące dobre wyniki łatwiej znaleźć w sektorach defensywnych, bardziej odpornych na kryzys.

- Ważna jest jednak nie tylko przynależność do sektora lecz przede wszystkim ocena samej spółki. Na przykład Bogdanka należy do branży surowcowej, nie najlepiej postrzeganej w czasie kryzysu, ale została potraktowana przez inwestorów pozytywnie, ze względu na specyfikę działalności spółki – wyjaśnia Bogdan Duszek.

Spółki takie jak PBG czy Bogdanka potrafiły przyciągnąć duże zainteresowanie inwestorów giełdowych z uwagi na fakt, iż są to krajowi liderzy branżowi.

Zdaniem Konrada Zawiszy, spółki, takie jak PBG czy Bogdanka, umożliwiają inwestorom uzyskanie dodatkowych korzyści z różnych zjawisk gospodarczych, takich jak powracające pozytywne nastawienie do rynku surowcowego, czy utrzymująca się dobra koniunktura w budownictwie infrastrukturalnym.

Ponadto te spółki oferują istotny poziom kapitalizacji i liczby akcji w wolnym obrocie, co z kolei daje inwestorom finansowym gwarancję płynności, a tym samym bezpieczeństwa ich inwestycji.

Mniejsi powinni poczekać

O ile duzi emitenci, mający stabilny biznes, mają obecnie szansę na osiągnięcie sukcesu na rynku, o tyle nadal jest duża niepewność odnośnie powodzenia ofert mniejszych spółek.

W tym roku mieliśmy również kilka mniejszych ofert o wartości 20-30 mln zł, ale – zdaniem analityków - nie są one miarodajne dla rynku.- Takie niewielkie oferty mogą być w obecnej sytuacji trudne do sprzedania na rynku pierwotnym, ze względu na niską płynność, niewystarczającą dla szerokiej grupy inwestorów finansowych. – uważa Konrad Zawisza.

Ponadto w segmencie średnich spółek istnieje bardzo duża konkurencja ze strony rynku wtórnego, na którym wiele dobrych spółek uległo silnej przecenie w czasie bessy i nadal, pomimo ostatnich wzrostów, mają atrakcyjną wycenę.

Mniejsze firmy, myślące w najbliższym czasie o uplasowaniu nowych emisje, będą musiały wykazać się bardzo dobrymi wynikami i kompromisowym podejściem do wyceny swoich akcji.

Bogdanka cele emisji / Inne
Bogdanka struktura sprzedaży / Forsal.pl
Bogdanka wskaźniki / Forsal.pl
Rynek pierwotny / Forsal.pl