Eurocash, największy gracz na rynku hurtowym produktów FMCG, przeznaczy do 28 mln zł na buy-back, poinformowała spółka w komunikacie. Program rozpocznie się 28 lipca 2009 r. a zakończy 30 czerwca 2012 r.

"Celem nabycia akcji własnych jest realizacja upoważnienia zawartego w uchwale nr 28 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 maja 2009 r. dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe założenia przyjęte zostaną uchwałą rady nadzorczej Eurocash" - czytamy w komunikacie.

Programem skupu objęte są w pełni opłacone akcje spółki notowane na rynku podstawowym GPW w Warszawie, podano także.

"Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie programu skupu nie będzie większa niż 28.000.000 zł, z zastrzeżeniem, iż na dzień przekazania niniejszego raportu, zarząd spółki podjął uchwałę o przeznaczeniu z kwoty kapitału rezerwowego, na potrzeby realizacji programu skupu, sumy 14.000.000 zł" - czytamy dalej.

Spółka Eurocash miała 10,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 9,08 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody wyniosły 1486,61 mln zł wobec 1225,59 mln zł rok wcześniej.