"Zgodnie z oczekiwaniami, za silny spadek rynku piwa częściową odpowiedzialność ponosi podwyżka akcyzy, wprowadzona 1 marca br. Wg. danych GUS w pierwszej połowie tego roku produkcja piwa w Polsce spadła o 11,1 %. W tym samym czasie produkcja sprzedana Grupy Żywiec spadła o 9,3%. Taka sytuacja spowodowała, że Grupa Żywiec zwiększyła swój udział rynkowy o 0,6 punktu procentowego" - czytamy w komunikacie. W pierwszych sześciu miesiącach 2009 r. grupa osiągnęła wzrost udziałów rynkowych, jednakże z powodu negatywnego trendu na rynku piwa, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży zmniejszyły się o 3,3%, osiągając wartość 1 783 mln, podano także.

Zdaniem przedstawicieli spółki wzrost podatku akcyzowego oraz pogorszenie koniunktury gospodarczej negatywnie wpłynęły na rynek piwa w 2009 r., co wraz z osłabieniem polskiej waluty miało negatywny wpływ na półroczne wyniki Grupy Żywiec. "Pomimo niższego wyniku operacyjnego, silne nastawienie Grupy Żywiec na zarządzanie gotówką bardziej niż na wzrost wolumenu w znaczący sposób wpłynęło na poprawę przepływów pieniężnych w stosunku do roku ubiegłego" - czytamy dalej.

Biorąc pod uwagę zaistniałe uwarunkowania zarząd Grupy Żywiec uważa, że półroczne wyniki są zadowalające. Spółka Żywiec miała 130,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2009 roku wobec 208,99 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1782,65 mln zł wobec 1843,93 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I połowie 2009 roku spółka miała 124,83 mln zł zysku netto wobec 201,80 mln zł zysku rok wcześniej.