– Najpóźniej do 1 listopada banki powinny zadeklarować, że będą stosowały zasady dobrych praktyk w zakresie sprzedaży ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi – przypomina Norbert Jeziolowicz, dyrektor w Związku Banków Polskich, który we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń opracował rekomendację w tym zakresie.

Dzięki temu może zniknąć jeden z częstszych powodów skarg do rzecznika ubezpieczonych związanych z bancassurance, czyli wystawianie polis osobom, które ze względu na wiek nie powinny być w ogóle objęte ubezpieczeniem. Chodzi np. o polisy na życie dodawane do zaciąganego kredytu. Często po śmierci klienta okazywało się, że wypłata się nie należy, bo klient już w momencie zawierania umowy był w wieku, którego ochrona nie obowiązuje. Zgodnie z nowymi zaleceniami ZBP i PIU odpowiedzialność za taką sytuację będzie ponosił bank. To on będzie musiał sprawdzić, czy klientowi można wystawić polisę.

Łatwiej też będzie odzyskać składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z umowy czy wcześniejszej spłaty kredytu. Obecnie nie jest jasne, czy za zwrot pieniędzy w takiej sytuacji odpowiada bank czy ubezpieczyciel. Według zbioru dobrych praktyk za zwrot składek odpowiadał będzie bank.

Informacja o warunkach

Łatwiej też będzie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (OWU) dodawanymi do kredytów. Banki i ubezpieczyciele będą mogli albo wydawać wszystkim książeczki z warunkami umowy, albo umieszczać je na stronie. Ze względu na koszty preferowane będzie raczej to drugie rozwiązanie. Oczywiście, nadal każdy będzie dostawał przy zawarciu umowy krótkie streszczenie OWU, choć chętni będą mogli też otrzymać OWU w całości.

– Jeśli mimo stosowania nowych rozwiązań wynikną spory, to będzie mógł je rozwiązywać arbiter bankowy – przypomina Norbert Jeziolowicz.

Banki, które zadeklarują, że wprowadzą ten zbiór dobrych praktyk, będą musiały się do niego stosować.

– Jeśli ktoś deklaruje przyjęcie pewnych standardów, a potem tego nie robi, narusza ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i podlega sankcjom ze strony UOKiK – mówi Andrzej Gładysz, członek zarządu PTE Aviva BZ WBK i wiceprzewodniczący zespołu ds. bancassurance w PIU.

Dodatkowo nadzór będzie obserwował, czy problemów ze sprzedażą polis jest mniej. To efekt tego, że Komisja Nadzoru Finansowego była zaangażowana w prace nad rekomendacją.

Praktyki do weryfikacji

– Uzgodniliśmy z ZBP, że jeśli banki się nie dostosują, to za kilka miesięcy wracamy do tematu, ale już w postaci prac legislacyjnych nad przepisami prawa – mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

Groźba zmiany regulacji sprawia, że banki i ubezpieczyciele przygotowują zasady dotyczące bancassurance.

– Będą one dotyczyły ubezpieczeń finansowych, głównie pomostowych i niskiego wkładu – mówi Andrzej Gładysz.

Dodaje, że do tej pory odbyły się dwa spotkania grupy roboczej w tej sprawie, więc prace nad kolejnym zbiorem dobrych praktyk potrwają jeszcze kilka miesięcy. Wiadomo tylko, że chodzi głównie o uregulowanie obowiązków informacyjnych. To na razie problem, bo część klientów, kupując ubezpieczenie kredytu, jest przekonanych, że dostaje gwarancję, że towarzystwo przejmie za nich spłatę rat w razie problemów finansowych. Tymczasem ubezpieczenia finansowe zabezpieczają bank. Jeśli klient nie spłaca kredytu, robi to ubezpieczyciel, który odbiera pieniądze od kredytobiorcy. I o tym mają informować banki przy sprzedaży polis.