Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego, choć w kilku drukarniach, i mają jednolity wygląd we wszystkich państwach strefy euro.

Banknoty euro występują w siedmiu nominałach: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € i 500 €. Przedstawiają style architektoniczne w historii kultury europejskiej: klasyczny, romański, gotyk, renesans, barok i rokoko oraz budynki powstałe w XX wieku. Do tego na banknotach pojawiają się też przykłady architektury inżynieryjnej. Banknoty drukowane są w kilku drukarniach na terenie Unii.

Monety są z kolei produkowane przez mennice poszczególnych państw. Mają jednakowy kształt, jednakowy materiał i taki sam wygląd awersu, który określany jest jako strona wspólna monet. Rewersy – określane jako strony narodowe – są natomiast inne w każdym z państw, które decydują, jakie symbole są tam zamieszczone. Monety euro (poza monetami kolekcjonerskimi) bez względu na stronę narodową są prawnym środkiem płatniczym na terenie całej strefy. Oznacza to, że sklepy czy banki na terenie jednego kraju nie mogą odmówić przyjęcia monet wybitych w innym państwie.
Produkcja banknotów w strefie euro odbywa się na podstawie tzw. puli przydziału. Banki centralne Eurosystemu szacują swoje potrzeby na rok następny, a następnie łączne potrzeby produkcyjne Eurosystemu rozdzielane są między Europejski Bank Centralny oraz poszczególne banki narodowe według klucza kapitałowego.

Reklama

Emisja w Polsce

Produkcja monet nie powinna nastręczać Polsce wielu problemów. – Monety euro są technologicznie bardzo podobne do monet produkowanych dla Narodowego Banku Polskiego. Przy produkcji euro nie będą stosowane żadne technologie i materiały, które nie są nam znane – mówi Leszek Kula, dyrektor operacyjny z Mennicy Polskiej. Polska jest przygotowana również do druku banknotów. – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych już w grudniu 2006 roku dołączyła do grona czternastu akredytowanych drukarni banknotów euro, uzyskując wstępną certyfikację bezpieczeństwa i jakości Europejskiego Banku Centralnego – mówi Jerzy Dziemidowicz z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.Pożyczka banknotów

Możliwe jednak, że druk banknotów nie będzie na początku konieczny. W 2006 roku wprowadzona została nowa możliwość zaopatrzenia się w banknoty przez kraje przygotowujące się do wprowadzenia euro. Banki centralne mogą pozyskać banknoty euro poprzez ich pożyczkę z zapasów Eurosystemu. Taka pożyczka oparta jest na umowie między bankiem centralnym przyszłego państwa uczestniczącego i bankiem centralnym strefy euro. Dostawy pożyczonych banknotów nie mogą się rozpocząć przed podjęciem decyzji o uchyleniu derogacji.

Monety z narodową stroną

Bardziej problematyczne okazuje się wprowadzenie do obrotu monet, które mają stronę narodową, inną dla każdego kraju. Wprawdzie według przepisów można je także pożyczyć, ale kraje zwykle je produkują. Potrzeba nam około 4–5 mld monet, czyli dziewięć razy więcej niż niezbędne było na Słowacji. Będą ważyły 21 tysięcy ton.