W wyniku fuzji powstał Getin Noble Bank, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. O zamiarze połączenia banki poinformowały w styczniu 2009 r., zaś w czerwcu NWZ obu banków podjęło decyzję w tej sprawie.

"Getin Noble Bank SA w przeciągu kilku lat z lokalnego banku staje się jednym z najistotniejszych graczy w bankowości detalicznej i najbardziej rozpoznawalnym bankiem obsługującym najzamożniejszych klientów" - powiedział p.o. prezesa zarządu Getin Noble Bank Krzysztof Rosiński, cytowany w komunikacie. "Naszym celem jest, aby w przeciągu kilku lat Getin Noble Bank SA wszedł do grona pięciu największych banków działających w Polsce" - dodał.

Efekty synergii z połączenia mogą przynieść około 100 mln zł do 2012 r. Bank podał, że oddziały będą funkcjonowały nadal w ramach wyodrębnionych placówek Noble Banku, specjalizujących się w bankowości prywatnej oraz placówek Getin Banku specjalizujących się w bankowości detalicznej.

>>> Czytaj też: Wojna depozytowa między bankami jeszcze się nie skończyła

Getin Noble Bank dysponuje obecnie siecią 510 placówek bankowych na terenie całego kraju. "Zmiana dotychczasowych procedur oraz procesów nie spowoduje konieczności zmian umów, kart kredytowych czy numerów kont bankowych, a przez to konieczności kontaktu klientów Banku w celu aktualizacji tych dokumentów" - podano. Główne zmiany dotyczą centralizacji większości funkcji administracyjnych, które wpłyną na silniejszą pozycje banku zarówno w sektorze finansowym, jak również we współpracy z naszymi partnerami.

>>> Czytaj też: Radosław Boniecki nowym prezesem zarządu Getin Holding

Połączenie Noble Banku i Getin Banku nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Getin Banku na Noble Bank, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Noble Banku o nową emisję akcji połączeniowych. Kapitału zakładowy wzrósł o 738.584.941 zł do 953.763.097 zł w drodze emisji 738.584.941 akcji Noble Banku serii "J" o wartości nominalnej 1 zł każda.