Z analizy danych dotyczących wzrostu gospodarczego w państwach Unii Europejskiej wynika, że w mijającej dekadzie najszybciej rozwijały się państwa bałtyckie, takie jak Łotwa, Estonia, Litwa, ale również Słowacja. We wszystkich tych krajach w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowano przynajmniej w jednym roku wzrost PKB równy lub przekraczający 10 proc. Żaden inny kraj nie rozwijał się w takim tempie. W kryzysie najlepiej poradziła sobie jednak gospodarka Polski. Jako jedyny kraj w Unii Europejskiej odnotujemy w tym roku wzrost gospodarczy.

Czas rozwoju 

Dane z ostatnich dziewięciu lat pokazują, jak imponujące było tempo wzrostu gospodarczego na Łotwie. W 2001 r. wzrost wyniósł 8 proc., w 2004 r. – 8,7 proc., w 2005 r. – 10,6 proc., w 2006 r. – 12,2 proc., a w 2007 r. – 10 proc. Spośród 25 krajów Unii Europejskiej żaden inny kraj nie odnotował takich wzrostów. Żaden nie osiągnął również wzrostu rocznego wynoszącego 12,2 proc. Kilka państw odnotowało jednak wzrosty 10-proc. Do tego ekskluzywnego grona weszła Estonia ze wzrostem wynoszącym 10 proc. w 2000 i 2006 r., Litwa, której gospodarka w 2003 r. wzrosła o 10,2 proc., oraz Słowacja, która osiągnęła wzrost gospodarczy sięgający 10,6 proc. w 2007 r. Dalszemu rozwojowi tych krajów przeszkodził jednak kryzys. Liderami spadków w tym roku będą państwa, które notowały najwyższe wzrosty, czyli Łotwa, Litwa i Estonia. Największy spadek sięgający 18,1 proc. odnotuje Litwa, nieco mniejszy, wynoszący 18 proc. Łotwa. Gospodarka estońska skurczy się o 13,7 proc.

Mniejsze wzrosty w krajach 15 

W krajach zaliczanych do tzw. starej Unii Europejskiej wzrosty nie były tak spektakularne jak u nowych członków, którzy przystąpili do Wspólnoty w 2004 i 2007 r. W państwach uważanych za filary UE, czyli Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Włoszech, wzrosty w ostatnim dziesięcioleciu nie przekraczały 4 proc. W 2000 r. wzrost sięgający 3,9 proc. odnotowały Francja i Wielka Brytania. W kolejnych latach żadnej z wymienionej czwórki nie udało się przekroczyć 3,5 proc. wzrostu. Niemcy osiągnęły wzrost wynoszący 3,2 proc. w 2006 r., a gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła o 3 proc. w 2004 r.