Rada Nadzorcza wybrała Alicję Kornasiewicz na następcę Jana Krzysztofa Bieleckiego na stanowisku prezesa zarządu Pekao S.A. Nowa prezes obejmie funkcję po uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie.

"(…) zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, która wejdzie w życie w dniu 15 lutego 2010, Pani Alicja Kornasiewicz została powołana na Prezesa Zarządu Banku na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku. Powołanie jest skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie. Do chwili uzyskania wyżej wymienionej zgody, Pani Alicja Kornasiewicz została powołana w dniu 15 lutego 2010 na Członka Zarządu Banku pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Banku" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z komunikatem banku do dnia 14 lutego 2010 roku obowiązki prezesa zarządu banku będzie pełnił Luigi Lovaglio, dotychczasowy wiceprezes banku, który był wymieniany wcześniej jako najpoważniejszy konkurent Alicji Kornasiewicz w walce o schedę po Janie Krzysztofie Bieleckim.

Reklama

>>> Czytaj też: Alicja Kornasiewicz pokona Luigiego Lovaglio w walce o fotel prezesa Pekao

Alicja Kornasiewicz była wiceministrem skarbu w czasach prywatyzacji Pekao. Od 2000 r. pracuje w grupie CAIB, którą od kilku lat kontroluje UniCredit. Jest także odpowiedzialna za bankowość inwestycyjną Grupy UniCredit w regionie Europy Środkowo- Wschodniej oraz pełni funkcję Członka Komitetu Wykonawczego UniCredit Markets and Investment Banking. Od listopada 2001 r. do czerwca 2008 r. była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku BPH SA.

Dotychczasowy prezes Pekao Jan Krzysztof Bielecki pod koniec listopada poinformował, że z dniem 11 stycznia 2010 roku zrezygnuje z zajmowanego stanowiska. Nie ujawniono powodów rezygnacji prezesa, która została złożona na kilka miesięcy przed upływem kadencji całego zarządu. Bielecki był prezesem Banku Pekao S.A. od 1 października 2003 roku, a zastąpił na tym stanowisku Marię Wiśniewską.