Najnowsza pochodzi od Alberta Edwardsa, wiodącego stratega francuskiego banku Societe Generale. Edwards został uznany w 2009 roku za drugiego najlepszego stratega w Europie w sondażu organizowanym przez Thomson Extel. W 1996 roku rozłościł on rządy w Azji Południowo-Wschodniej prognozując krach walutowy, do którego doszło w rok później.

Jego zdaniem kraje południowej Europy popadły w pułapkę przeszacowanej waluty i dławią się wskutek niskiej konkurencyjności. Tak sytuacja doprowadzi do rozpadu strefy euro.

Problem tych krajów, w tym Portugalii, Hiszpanii i Grecji polega na tym, ze „stosowanie przez wiele lat nieadekwatnie niskich stop procentowych doprowadziło do przegrzania i szybkiej inflacji”. Nawet jeśli rządy „zdołają zmniejszyć deficyt fiskalny, brak konkurencyjności w łonie strefy euro będzie wymagał całych lat deflacji. Dlatego jakakolwiek pomoc dla Grecji jedynie odwleka nieunikniony rozpad strefy euro” – napisał w dzisiejszym raporcie Edwards, rezydujący w Londynie.

W Ameryce odezwał się profesor Martin Feldstein z Uniwersytetu Harvarda, który już w 1997 roku ostrzegał, że europejska unia walutowa może rozniecić polityczne konflikty. „W Europie jest wspólna polityka monetarna, a każdy kraj ustanawia swoją własną politykę fiskalną i podatkową” - uważa Feldstein.

Jego zdaniem europejskie rządy muszą poszukiwać nowych sposobów na to. żeby mieć pewność, że deficyty budżetowe nie wymkną się spod kontroli. „Zbyt wiele jest zachęt dla poszczególnych państw, aby utrzymywać wysokie deficyty, do czasu póki nie dojdzie do kryzysu” – mówi Feldstein. Problemy fiskalne Grecji jedynie pokazują wadliwe podstawy projektu wspólnej waluty – triumfuje profesor z Uniwersytetu Harvarda.

Jednak Tommaso Padoa-Schioppa, były członek rady Europejskiego Banku Centralnego i włoski minister finansów powiedział, że nie ma w ogóle możliwości podziału strefy euro. „Nie sądzę, że istnieje jakakolwiek możliwość dojścia do takiego wydarzenia i nie sądzę, aby był jakiś sens, żeby na ten temat dyskutować” - twierdzi Padoa-Schioppa.