Jak donosi agencja Bloomberg, Accor będący największą siecią hotelową w Europie zakończył 2009 roku w bardzo złej kondycji finansowej. Głównie z powodu malejącej liczby turystów odwiedzających hotele należące do francuskiej sieci.

W 2009 roku Accor zanotował stratę netto w wysokości 282 milionów euro. Jest to o 85 milionów euro mniej niż wyniosły wcześniejsze szacunki ekonomistów z agencji Bloomberg. A biorąc pod uwagę, iż w 2008 roku firma odnotowała zysk netto wynoszący ok. 575 milionów euro, europejski lider hotelowy ma poważne podstawy do niepokoju.

Do najważniejszych przyczyn tak fatalnych wyników finansowych należało zmniejszenie popytu na usługi hotelowe świadczone przez Accor. Ostatni kryzys finansowy doprowadził do poważnej redukcji ruchu turystycznego nie tylko wśród mieszkańców Europy, lecz także odwiedzających Stary Kontynent turystów z całego świata. Drugim powodem tak drastycznego obniżenia rentowności były koszty związane z wewnętrznymi zmianami w firmie oraz restrukturyzacją. Kosztowały one francuskie przedsiębiorstwo ponad pół miliarda euro.