Według wcześniejszych informacji, Eko Export chce przejść na główny parkiet GPW jeszcze w tym roku. "Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez: Eko Export SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G oraz H" - głosi komunikat.

Oferującym jest Dom Maklerski BDM, podano także. Prospekt emisyjny został przedstawiony w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym "900.000 akcji serii B, 250.000 akcji serii C, 150.000 akcji serii D, 2.512.500 akcji serii E, 100.000 akcji serii F, 1.000.000 akcji serii G, 1.485.000 akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym" i nie jest związany z ofertą publiczną, podał także urząd. Na początku października, przy okazji złożenia prospektu w KNF, prezes spółki Jacek Dziedzic mówił, cytowany przez "Puls Biznesu", że Eko Export nie planuje nowej emisji akcji przy przenosinach na rynek główny GPW. Dodał, że ma nadzieję, iż uda się zadebiutować jeszcze w tym roku.

Eko Export specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery - tj. ziaren szlaki powstających w czasie spalania pyłu węglowego w dużych paleniskach - używanej m.in. w przemyśle samochodowym, energetyce i budownictwie. Spółka importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy i po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku Białej kieruje blisko 100 proc. produkcji do odbiorców w Europie Zachodniej, jak podała firma na swojej stronie internetowej.

Narastająco w I-III kw. 2010 r. spółka miała 824 tys. zł zysku netto wobec 116 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 10,04 mln zł wobec 69,90 mln zł.