PKN Orlen

PKNOrlen podpisał umowę sprzedaży na rzecz Maury, spółki specjalnego przeznaczenia należącej do Royal Bank of Scotland, ponad 490 tys. ton ropy REBCO, tj. ok. 14% swoich obowiązkowych rezerw ropy i produktów naftowych za kwotę ok. 910 mln zł, podała spółka w komunikacie.

PKN Orlen jako jedyny złożył ofertę i został dopuszczony prezez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) do udziału w aukcji ustnej na sprzedaż 395.302 akcji Rafinerii Trzebinia, czyli 9,19% kapitału spółki, za cenę minimalną w wysokości 35,3 mln zł, wynika z informacji MSP.>>>>

Alterco, Trion

Reklama

Producent stolarki otworowej Trion podpisał z zarejestrowaną na Cyprze spółką Grandecassius Limited, zależną od firmy deweloperskiej Alterco, umowę, na mocy której Grandecassius objął 112,2 mln akcji serii S (ok. 66% kapitału) Triona za 56,10 mln zł, podał Trion w komunikacie. Ponadto Trion kupił od Grandecassiusa 100% akcji spółki CF Plus za 67,05 mln zł.

Spółka deweloperska Alterco zawarła dwie umowy, ze spółką Tiga oraz Tiga International Holding, na podstawie których nabędzie 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Omega za łączną kwotę 48,16 mln zł, podała spółka w komunikacie.

Reinhold

Firma deweloperska Alterco zawarła umowę inwestycyjną z Rubicon Partners NFI, Reinhold Polska AB oraz Reinhold Group BV na mocy której sprzeda 100% udziałów w 7 spółkach celowych, poinformowała spółka w komunikacie. Łączna wartość transakcji wyniesie 80 mln zł.
Reinhold Polska nabędzie od Alterco 100% udziałów w podmiocie posiadającym udziały w spółkach celowych, z których każda realizuje osobny projekt nieruchomościowy, tj: AERO 4 - realizującej centrum logistyczne w Słubicy koło Warszawy, Coucal - będącej właścicielem Centrum Handlowego Solaris w Opolu, Galeria Narew - która będzie realizować budowę centrum handlowego w Łomży, IGI Toruń - która będzie realizować budowę centrum handlowego w Toruniu, SPV Gdańsk 1 - realizującej projekt komercjalizacji istniejącego centrum logistycznego w Gdańsku, SPV Gdynia 1 - realizującej budowę budynku biurowo-hotelowego oraz Panorama - która będzie realizować budowę centrum handlowego w Gdańsku.

Cognor

Spółka Cognor spodziewa się w 2011 r. osiągnąć 147,1 mln zł zysku EBITBA i 96,6 mln zł zysku netto, wynika z informacji spółki. W latach 2012-2014 średnia tych wskaźników ma wynieść odpowiednio 208,1 mln zł i 135,7 mln zł. Opublikowane przez Cognor w prezentacji dla inwestorów założenia dotyczą łącznego wyniku wszystkich spółek produkcyjnych, bez segmentu dystrybucyjnego, który zostanie sprzedany grupie Accelor Mittal oraz austriackim firmom Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH oraz Eff zwei Beteiligungsverwaltung GmbH.

Tesgas

Analitycy BDM obniżyli cenę docelową dla akcji Tesgas do 18,2 zł z 18,8 zł i jednocześnie podtrzymali rekomendację „kupuj", wynika z raportu datowanego na 21 grudnia, a odtajnionego w poniedziałek.>>>>

ES-System

Analitycy DM Amerbrokers wydali rekomendację „neutralnie" dla akcji ESSystem z ceną docelową 5,28 zł, wynika z raportu datowanego na 17 grudnia.>>>>

ZCh Police

Zakłady Chemiczne Police zawarły z Keytrade AG umowę na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych o wartości 18.250 tys. zł, poinformowały Police w poniedziałek.
„Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych przez emitenta z tym kontrahentem i podmiotami z nim powiązanymi (Grupa Keytrade) od przekazania poprzedniego raportu bieżącego tj. od 20.04.2010 r. wyniosła 67.291 tys. zł" – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest zawarta w dniu 10.05.2010 r. umowa z Keytrade AG na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych, a jej szacunkowa łączna wartość to 21.455 tys. zł.

Cyfrowy Polsat

Analitycy DM IDMSA podwyższyli cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu (CYFRPLSAT) do 17,90 zł z 15,00 zł i nadal rekomendują „trzymaj", wynika z raportu datowanego na 19 grudnia, odtajnionego w poniedziałek.>>>>

iCom Vision Holding

Czeska spółka iCom Vision Holding, dostarczająca kontent mobilny dla operatorów komórkowych w Czechach i na Słowacji, przeprowadziła emisję prywatną i chciałaby zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie stycznia i lutego 2011, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

Pol-Aqua, Polnord

Spółka budowlana PolAqua podpisała z firmą Polnord Warszawa-Wilanów IV, jako zamawiającym, umowę na generalne wykonawstwo budynku biurowego B3 w ramach zadania inwestycyjnego Wilanów Office Park - budynek biurowy klasy B+, poinformowała Pol-Aqua w poniedziałek. Wynagrodzenie ustalono na 37,99 mln zł netto zł.

„Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu na działce na podstawie projektu budynku biurowego B3, w standardzie podstawowym, z 3 kondygnacjami biurowymi naziemnymi i 2 podziemnymi, w których znajdować się będą garaże i pomieszczenia techniczne, wraz z wykończeniem, infrastrukturą sieciowo-drogową, ukształtowaniem terenu oraz oddaniem zamawiającemu przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu odbioru, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie" – czytamy w komunikacie. Termin realizacji umowy ustalony został na 17 miesięcy począwszy od dnia 1 lutego 2011 r. „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 37 988 994 zł netto zł" – czytamy dalej.Europejskie Centrum Odszkodowań

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) zadebiutuje 29 grudnia na rynku głównym GPW - podała spółka w komunikacie prasowym.>>>>

Eko Export

Notowany na NewConnect EkoExport 28 grudnia przeniesie się na rynek główny warszawskiej giełdy - podała spółka w komunikacie prasowym.>>>>

ATC Cargo

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ATCCargo, notowanej na NewConnect firmy logistycznej specjalizującej się w organizacji transportu międzynarodowego, zdecydowało o przejściu spółki na rynek główny GPW - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

"Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z ustalonym planem działania, debiut na rynku głównym GPW odbędzie się na końcu I kwartału 2011 roku" - powiedział cytowany w komunikacie Artur Jadeszko, prezes ATC Cargo. Wcześniej spółka informowała, że zdecydowała się na przeniesienie notowań m.in. ze względu na chęć pozyskania dodatkowych środków na rozwój. ATC Cargo zadebiutowało na NewConnect 26 czerwca.