Zdaniem Marka Belki stopy należy podnosić zapobiegawczo, a nie na wszelki wypadek. W wywiadzie stwierdził on, że „sposobem na ograniczenie oczekiwań inflacyjnych jest sygnał w postaci podwyżki stóp procentowych”. Według prezesa NBP zaostrzenie polityki monetarnej powinno nastąpić w warunkach stabilnej, spokojnej sytuacji na rynkach finansowych, by inwestorzy w prawidłowy sposób zinterpretowali potencjalne podwyżki. Jednocześnie Marek Belka zauważył, że zmiany stóp powinny być stopniowe.

Słowa prezesa NBP potwierdzają naszą prognozę, że pierwsza podwyżka stóp nastąpi w I kwartale bieżącego roku. W naszej ocenie możliwe jest zarówno podniesienie stóp w styczniu, jak i w marcu (w lutym nie ma posiedzenia decyzyjnego RPP) z lekkim wskazaniem na tę pierwszą możliwość. Jednocześnie wypowiedź prezesa NBP potwierdza oczekiwania, że po pierwszej podwyżce stóp, nie powinny nastąpić szybko kolejne. Wg naszych prognoz dalsze podwyżki stóp procentowych nastąpią dopiero w II połowie 2011 r. i wyniosą łącznie 75 pkt. baz.

Źródło nieznane