"Point Group informuje, iż uwarunkowania ekonomiczne w roku 2010 r. nie pozwoliły na opracowanie optymalnego biznesplanu, który zapewniłby satysfakcjonujący zwrot z inwestycji w projekt "Machina TV". Powyższe czynniki uniemożliwiły realizację ww. przedsięwzięcia i finalizację negocjacji z partnerem branżowym w 2010 r." - czytam w raporcie.

Spółka deklaruje jednak, że uruchomienie kanału telewizyjnego nadal pozostaje jednym z elementów jej strategii.

"Emitent deklaruje, iż w 2011 r. będzie nadal analizował wyniki rynku mediów telewizyjnych oraz będzie kontynuował rozmowy z podmiotami zainteresowanymi wspólną budową silnego brandu rozrywkowego w oparciu o markę Machina" - czytamy dalej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,75 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 61,67 mln zł wobec 43,12 mln zł.