Wtorek stał pod znakiem publikacji danych o koniunkturze w sektorze przemysłowym. Poznaliśmy informacje o poziomie indeksów PMI w Polsce, Niemczech i strefie euro oraz o poziomie amerykańskiego wskaźnika ISM.

Dane o koniunkturze w polskim przemyśle ukształtowały się na poziomie nieco niższym od oczekiwań (spadek do 55,6 pkt. w styczniu z 56,3 pkt. w grudniu). Spadek aktywności dotyczył głównie subindeksu bieżącej produkcji przy stabilizacji subindeksu nowych zamówień i zamówień eksportowych.

Spadek polskiego wskaźnika po ok. półrocznym okresie wzrostu może być pochodną wyhamowania wzrostów indeksu dla Niemiec i strefy euro. Ten pierwszy spadł w styczniu do 60,5 pkt. z 60,7 pkt. w grudniu, a drugi tylko nieznacznie wzrósł – do 57,3 pkt. z 57,1 pkt. w grudniu.

Najmocniejsze wzrosty spośród opublikowanych wczoraj zanotował wskaźnik mierzący koniunkturę w Stanach Zjednoczonych. Indeks ISM w amerykańskim sektorze przemysłowym wzrósł w styczniu do 60,8 pkt. wobec 58,5 pkt. w grudniu i prognoz rynkowych na poziomie 58,0 pkt. Wzrost wskaźnika został spowodowany przez wzrost nowych zamówień, zatrudnienia oraz dostaw, przy niewielkim wzroście bieżącej produkcji.

Wydarzeniem dnia w środę będzie grudniowy raport ADP o zmianach zatrudnienia w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych. Spodziewany jest spadek liczby nowych miejsc pracy do 145 tys. z 297 tys. miesiąc wcześniej.

Źródło nieznane