W styczniowym rankingu funduszy inwestycyjnych "DGP" i Expandera najlepiej wypadło Axa TFI. Najwyższą stopę zwrotu przyniosły fundusze akcji małych i średnich spółek.
W styczniu większość funduszy zanotowała ujemne stopy zwrotu. Najgorzej wypadły podmioty inwestujące w zagraniczne akcje. Ich miesięczna mediana stóp zwrotu wyniosła 1,2 proc. na minusie.
Niewiele lepiej wypadły fundusze akcji zagranicznych sektorowych. Ich wynik to 1,1 proc. pod kreską. Nieco lepiej poradziły sobie podmioty mieszane krajowe i zagraniczne, stabilnego wzrostu oraz absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji. Mediana ich stóp zwrotu kształtowała się w styczniu na poziomie 0,8 – 0,9 proc. na minusie.
Słabo wypadły także fundusze obligacyjne, które straciły 0,7 proc. – Na taki rezultat duży wpływ miała decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych – mówi Marek Arent, analityk Expandera. Decyzja RPP sprawiła, że rosły rentowności obligacji na całej długości krzywej, co wpłynęło na spadek ich cen.
Na drugim końcu tabeli z wynikami znalazły się podmioty inwestujące w akcje polskich małych i średnich spółek. Fundusze te zarobiły dla swoich klientów 0,4 proc. Najlepszy z nich – KBC Akcji MiŚ – zanotował 2,8 proc. zysku.
W najbliższym czasie należy się spodziewać, że to właśnie podmioty, których strategia skoncentrowana jest na walorach mniejszych firm, powinny przynosić największe zyski. – Utrzymujący się wzrost gospodarczy przekłada się na poprawę zysków przedsiębiorstw, co wpływa na ich wyższe wyceny giełdowe – uważa Marek Arent.
Analityk przypomina jednak, że ryzyko dla rynków akcji nadal się utrzymuje i w każdej chwili inwestorzy mogą to odczuć. Chodzi o wciąż nierozwiązane problemy peryferyjnych krajów strefy euro, a na polskim rynku o zamieszanie ze zmianą systemu emerytalnego oraz utrzymujący się wysoki deficyt budżetowy.
– Awersję do ryzyka mogą wzmacniać też niepewna sytuacja polityczna w Egipcie oraz obawy o rozprzestrzenienie się fali protestów na kolejne kraje arabskie – mówi analityk Expandera.
Spośród pozostałych grup funduszy dodatnią stopę zwrotu zanotowały tylko walutowe fundusze mieszane zagraniczne, walutowe dłużne zagraniczne oraz krajowe pieniężne. W styczniowym rankingu TFI najlepiej wypadło Axa TFI, osiągając wynik 3,78 pkt. Na drugiej pozycji znalazły się ex equo Quercus TFI oraz KBC z wynikiem 3,52 pkt.
jacek.uryniuk@infor.pl
Ranking TFI - styczeń 2011 r. / Forsal.pl
Ranking Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - styczeń 2011 r. - cz.1 / Forsal.pl
Ranking Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - styczeń 2011 r. - cz.2 / Forsal.pl
Ranking Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - styczeń 2011 r. - cz.3 / Forsal.pl
Ranking Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - styczeń 2011 r. - cz.4 / Forsal.pl
Ranking Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - styczeń 2011 r. - cz.5 / Forsal.pl
Ranking Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - styczeń 2011 r. - cz.6 / Forsal.pl
Ranking Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - styczeń 2011 r. - cz.7 / Forsal.pl