Treść komunikatu i ton wypowiedzi prezesa Trichet na konferencji prasowej po posiedzeniu wbrew obawom niektórych analityków nie okazały się być bardziej „jastrzębie”. W komunikacie Rada podobnie jak w styczniu napisała, że uważa, iż bieżący poziom stóp procentowych jest odpowiedni, bieżący wzrost inflacji – okresowy i wywołany czynnikami podażowymi przy stabilnych oczekiwaniach inflacyjnych, jednocześnie jednak przy zastrzeżeniu, że bilans ryzyk może przesunąć się w kierunku obaw o wyższy wzrost wskaźnika inflacji.

>>> Czytaj też: Trichet: Stopy są na odpowiednim poziomie, a inflacja pod kontrolą

Ważniejsze dla rynków finansowych będzie zapewne posiedzenie Rady EBC w marcu, kiedy przyjęta zostanie najnowsza projekcja makroekonomiczna banku centralnego, w tym ważne prognozy inflacji na 2012 r. (zgodnie z horyzontem oddziaływania polityki pieniężnej) przy korekcie w górę prognoz inflacji na 2011 r. Na posiedzeniu marcowym Rada EBC będzie także podejmowała decyzje dotyczące zasad operacji dostarczania płynności obowiązujących od początku II kw. br.

Naszym zdaniem dopóki wskaźnik inflacji będzie utrzymywał się powyżej 2% r/r i na rynkach światowych ceny surowców będą utrzymywać się na wysokim poziomie EBC utrzyma relatywnie ostrzejszy ton wypowiedzi. Jednocześnie uważamy, że dopóki sytuacja w gospodarkach peryferyjnych oraz na rynkach finansowych strefy euro nie będzie stabilna, szczególnie w warunkach niskiego wskaźnika inflacji bazowej i niskiego ryzyka wystąpienia efektu drugiej rundy, EBC nie zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Oczekujemy, że stopy pozostaną utrzymane na bieżącym poziomie do końca br.

Źródło nieznane