Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.

Zakłady Azotowe Puławy

Zakłady Azotowe Puławy (PULAWY) w najbliższych tygodniach prawdopodobnie przedstawią nowego partnera w przedsięwzięciu budowy elektrowni. W 2010 roku wycofał się z niego Vattenfall - poinformował w środę prezes Puław Paweł Jarczewski.

Podczas katowickich targów Expochem 2011 Jarczewski powiedział, że spółka od pewnego czasu jest w trakcie negocjacji w tej sprawie. "Mam nadzieję, że ogłosimy taką pozytywną informację w ciągu najbliższych tygodni" - zaznaczył. Dodał, że nie może przekazać szczegółów, np. czy będzie to partner krajowy czy zagraniczny. "Poszliśmy w tej sprawie bardzo szeroko" - wskazał.

Umowę określającą warunki współpracy przy budowie elektrowni o mocy powyżej 1400 MW Puławy i Vattenfall podpisały w kwietniu ub. roku. Według zawartego wtedy porozumienia elektrownia mogłaby zostać oddana do eksploatacji w latach 2016-2018. Latem grupa Vattenfall przyjęła jednak nową strategię, skutkiem, której zweryfikowała plany inwestycyjne w Polsce. W październiku ub. roku Puławy otrzymały od firmy Vattenfall Poland pismo, w którym m.in. Vattenfall zaproponował ustalenie możliwości i warunków rozwiązania umowy tak, aby dla Puławy mogły kontynuować projektu budowy elektrowni systemowej z nowym partnerem.

Ambra

Ambra, producent i dystrybutor win, zamierza sprzedać działkę o wielkości 23 tys. mkw w Bukareszcie, w ciągu 12-16 miesięcy - poinformował podczas konferencji prezes spółki, Robert Ogór. W ciągu 12 miesięcy Ambra chce poinformować akcjonariuszy o wynikach rozmów, dotyczących potencjalnych przejęć.

Prezes poinformował, że polityka dywidendowa spółki nie ulega zmianie, a wartość dywidendy sięga od 25 do 50 proc. skonsolidowanych zysków grupy.
"Możemy powiedzieć, że ta polityka będzie podtrzymana. Za 2009 rok wypłaciliśmy 50 proc. zysku netto i przy niezmienionym stopniu inwestycji należy się spodziewać podobnej stopy w tym roku. W kolejnych latach planujemy natomiast wzrost dywidendy" - dodał.

Na koniec grudnia 2010 r., czyli po I półroczu roku obrotowego 2010/2011, zysk netto Ambry wyniósł ok. 27,1 mln zł wobec ponad 23,4 mln zł w I półroczu roku 2009/2010. Zysk operacyjny w tym czasie wzrósł do 44,07 mln zł z 42,1 mln zł, a przychody netto zwiększyły się do ponad 267,3 mln zł z blisko 260,3 mln zł.

PKN Orlen

PKNOrlen zawarł umowę z firmą SK Eurochem z Włocławka na dostawę kwasu tereftalowego (PTA) na czas nieokreślony. Wartość umowy w okresie pierwszych pięciu lat szacowana jest na około 1.802 mln zł, poinformowała spółka w środę.
„Na podstawie umowy PKN Orlen będzie dostarczał SK Eurochem kwas tereftalowy (PTA). (…) Umowa zastępuje umowę zawartą 31 maja 2006 roku i stanowi jednocześnie jej wypowiedzenie. Zawarcie dzisiejszej umowy ma na celu uszczegółowienie zapisów umowy z 2006 roku, a wypowiedzenie umowy z 2006 roku nie powoduje żadnych skutków finansowych dla emitenta" – czytamy w komunikacie.

New World Resources

Spółka New World Resources (NEWWORLDR) miała 221 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2010 roku wobec 64 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Producent węgla New World Resources (NWR) proponuje 0,22 euro na akcję serii A końcowej dywidendy, poinformowała spółka w komunikacie.

Producent węgla New World Resources (NWR) chce w połowie 2011 roku rozpocząć prace wydobywcze w projekcie Dębieńsko, zapowiedział w liście do akcjonariuszy prezes spółki Mike Salamon. NWR planuje wydatki inwestycyjne (CAPEX) na projekt Dębieńsko na poziomie 50 mln euro w 2011 r. NWR planuje wydatki inwestycyjne (CAPEX) na projekt Dębieńsko na poziomie 50 mln euro w 2011 r., podała firma w raporcie. NWR planuje wyprodukować w tym roku ok. 11 mln ton węgla i 800 tys. ton koksu, choć podkreśla, że - w zależności od sytuacji rynkowej i warunków produkcyjnych - potencjał produkcji węgla może wzrosnąć o 400 tys. ton. W 2010 r. NWR wyprodukował 11,44 mln ton węgla i 1,01 mln ton koksu wobec planowanych odpowiednio: 11,50 mln ton i 1,00 mln ton.

Pozbud

Producent stolarki otworowej Pozbud T&R zawarł porozumienie o współpracy z JAF Polska, która kupi od Pozbudu drzwi wewnętrzne drewniane za kwotę 25,3 mln euro, a z kolei Pozbud kupi od JAF materiał drzewny za 22,8 mln euro, poinformowała spółka w komunikacie.
„Przedmiotem porozumienia jest:
1. Zobowiązanie się przez JAF Polska sp. z o.o. do zakupu od Pozbud T&R drzwi wewnętrznych drewnianych za kwotę 25,3 mln euro (około 100 mln zł) w okresie od dnia 01.03.2011 do dnia 28.02.2014.
2. Zobowiązanie się przez Pozbud T&R S.A. do zakupu od JAF Polska materiału drzewnego do produkcji stolarki otworowej za kwotę 22,8 mln euro (około 90 mln zł) w okresie od dnia 01.03.2011 do dnia 28.02.2014"- czytamy w komunikacie.


Plaza Centers

Firma deweloperska Plaza Centers (PLAZACNTR) podtrzymuje termin oddania centrum handlowego Toruń Plaza do użytku w IV kw. 2011, poinformowała spółka w komunikacie.
„Obiekt zostanie oddany do użytku zgodnie z planem: w IV kwartale tego roku. Będzie to największe centrum handlowe w Toruniu i pierwsze z pełną ofertą rozrywki. Na 40 tys. m.kw. powierzchni handlowej (GLA), obok 140 sklepów, znajdzie się ośmiosalowe kino Cinema City oraz centrum rozrywki Fantasy Park" - czytamy w komunikacie. Dyrektor działu najmu Plaza Centers (Poland) Agnieszka Baczyńska, cytowana w komunikacie, podkreśliła, że toruńska inwestycja ma zapewnione finasowanie i jest realizowana zgodnie z planem. Plaza Centers zbudował już 9 centrów handlowo-rozrywkowych w ciągu jedenastu lat działalności w Polsce.BZ WBK

Departament IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK (ORK BZ WBK) pracuje nad trzema projektami IPO spółek zagranicznych, które chcą wejść na warszawską giełdę, wynika z komunikatu banku. BZWBK był doradcą w ofercie publicznej litewskiej Avia Solutions Group, po której spółka zadebiutowała na GPW. Oferującym był Dom Maklerski BZ WBK.>>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pobrało memorandum informacyjne w sprawie Stołecznego Zakładu Energetyki Cieplnej (SPEC) od miasta Warszawy, poinformował prezes PGNiG Michał Szubski w czwartek.>>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uważa, że najbardziej optymalnym wariantem jest jednoczesny zakup Stołecznego Zakładu Energetyki Cieplnej (SPEC) oraz Elektrociepłowni Warszawskich (Vattenfall Heat Poland), wynika z czwartkowych wypowiedzi prezesa Michała Szubskiego. Według niego, PGNiG może dokonać tych akwizycji samodzielnie, bądź też z udziałem partnerów - finansowych lub branżowych.>>>>

MPL Verbum

Prawa do akcji MPL Verbum, poznańskiej spółki specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu programów lojalnościowych, wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 15 proc., do 2,58 zł. >>>>

PZU

Analitycy Deutsche Bank, w raporcie z 23 lutego, podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU). >>>>

TPSA

W raporcie z 24 lutego analitycy Nomura podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje Telekomunikacji Polskiej (TPSA). >>>>

INGBSK

W raporcie z 23 lutego analitycy KBC Securities ponownie zarekomendowali „trzymaj” akcje ING Banku Śląskiego (INGBSK). >>>>

New World Resources

Analitycy Goldman Sachs, w raporcie z 24 lutego, podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla akcji producenta węgla New World Resources (NEWWORLDR) . >>>>

Apator

Zarząd spółki Apator zaproponuje wypłatę 0,60 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2010 rok - podała spółka w komunikacie. Część tej kwoty wypłacona została zaliczkowo w grudniu 2010 r. Wtedy akcjonariusze dostali po 0,25 zł brutto za każdą posiadaną akcję APATOR. Pozostałe 0,35 zł brutto na akcję, ma zostać wypłacone po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie spółki.

Apator prognozuje, że zysk netto grupy w 2011 roku wyniesie 51-55 mln zł, a przychody 480 mln zł - podała spółka w komunikacie. Szacunki sporządzono m.in. przy założeniu sprzedaży 600.000 akcji Apator SA należących do Apator Mining Sp. z o.o., a także znaczącego udziału sprzedaży eksportowej w przychodach. Przyjęty średni kurs euro to 3,80 zł. Po czterech kwartałach 2010 roku grupa miała 409,6 mln zł przychodów i 51,4 mln zł zysku netto (zysk netto przypisany jednostce dominującej wyniósł 48,3 mln zł).

Redan

Spółka odzieżowa Redan miała 4,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2010 roku wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Ergis-Eurofilms

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych, spółka Ergis -Eurofilms miała 1,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2010 roku wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

NFI Empik Media & Fashion

NFI Empik Media & Fashion (NFIEMF) kupiła 61,49% akcji spółki e-Muzyka w transakcjach pakietowych od Capital Parnters S.A., IQ Partners S.A., DM Capital Partners oraz pana Roberta „Grażdana" Knazia i innych akcjonariuszy, podała spółka w komunikacie. Za pakiet kontrolny spółki notowanej na rynku NewConnect zapłacono łącznie 7,6 mln zł. „Ramowa umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy EMF a panem Robertem „Grażdanem" Knaziem - Prezesem e-Muzyka - gwarantuje kontynuację zarządzania spółką przez jej dotychczasowego prezesa. Dodatkowo, EMF ma prawo wykupu pozostałych 14,63% akcji należących do Roberta 'Grażdana' Knazia w ramach opcji PUT/CALL" - czytamy w komunikacie.>>>>

CEZ

Czeski koncern energetyczny CEZ miał 47,16 mld CZK skonsolidowanego zysku netto w 2010 r., co oznacza spadek o 9 proc. r/r, ale jednocześnie jest wynikiem o 0,5 mld CZK wyższym od oczekiwań, podała spółka w komunikacie. Przychody grupy wzrosły w ub.r. o 1 proc. do 198,85 mld CZK. >>>>

Marka

Firma Marka SA z Białegostoku działająca w sektorze pożyczek gotówkowych przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect. Debiut ma się odbyć w sierpniu 2011 r. Trwają prace nad dokumentem informacyjnym spółki. Jak poinformowała w czwartek PAP w przesłanym komunikacie spółka, dokument ten zostanie w kwietniu poprzedzony prywatną ofertą akcji skierowaną do ograniczonej liczby inwestorów - najwyżej do 99. Firma chciałaby tą droga pozyskać 7 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone na rozbudowę sieci oddziałów firmy.

Spółka Marka SA działa od 2006 roku. Działa w 69 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim oraz w części województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Ma około 200 przedstawicieli handlowych. Spółka oferuje pożyczki gotówkowe do 2000 zł na 8, 12 lub 18 tygodni.

Pod koniec 2010 roku firma miała około 6,6 tys. klientów. Zyski firmy za 2010 rok wyniósł 1,2 mln zł, rok wcześniej było to 1,03 mln zł. Marka SA ma być drugą - po APS SA - spółką z województwa podlaskiego notowaną na NewConnect.City Interactive

Spółka City Interactive (CITYINTER) odstąpiła od umowy z firmą The Farm 51, która miała dla niej wykonać grę komputerową "Alien Fear", poinformowała spółka w komunikacie. City Interactive chce sama kontynuować projekt.
"Zarząd (...) złożył wykonawcy oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy znaczącej ze skutkiem natychmiastowym m.in. z powodu nie wywiązywania się przez wykonawcę w sposób należyty z obowiązków wynikających z umowy, w szczególności zaś nie wykonywania przedmiotu umowy terminowo i z uwzględnieniem wymogów artystycznych"- podano w komunikacie.
Spółka podała, że rezygnacja z umowy nie wpłynie na jej wyniki finansowe, gdyż City Interactive "zachowując wszelkie prawa do dotychczas już wykonanych i odebranych elementów produkcyjnych gry Alien Fear - kontynuować będzie produkcję gry we własnych studiach deweloperskich".
Premiera gry przewidziana była na rok 2011.


Tauron Polska Energia

Rada nadzorcza spółki Tauron Polska Energia (TAURONPE), w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, powołała na stanowisko prezesa nowej kadencji obecnego prezesa Dariusza Luberę, a na stanowiska wiceprezesów czterech dotychczasowych wiceprezesów, wynika z czwartkowej informacji spółki.>>>>