PKO Bank Polski miał 3216,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 2305,54 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 6516,17 mln zł wobec 5051,18 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 3142,83 mln zł wobec 2583,00 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Bank PKOBP nie podał w raporcie rocznym danych za sam IV kw. ub.r. Natomiast narastająco w I-III kw. 2010 roku bank miał 2349,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1848,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Analitycy oczekiwali, że zysk netto grupy za IV kw. 2010 r. mógł wynieść 772-915 mln zł, przy konsensusie na poziomie 845 mln zł wobec 516 mln zł przed rokiem, wynika z prognoz analityków dziewięciu domów maklerskich.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku bank miał 3311,21 mln zł zysku netto wobec 2432,15 mln zł zysku rok wcześniej.