Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,00 mln zł wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 149,97 mln zł wobec 117,55 mln zł rok wcześniej. W połowie marca Makarony Polskie szacowały, że wypracowały w 2010 roku 3,17 mln zł zysku netto (tj. o 30% mniej niż prognozowała), przy 4,01 mln zł zysku EBIT (o 46% poniżej prognozy) i przy 149,97 mln zł przychodów (wobec prognozowanych 150,49 mln zł).

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 0,28 mln zł zysku netto wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej.